The Holberg Laureate LIVE: "World Environmental Conflicts and Justice"

Dagen etter å ha mottatt Holbergprisen i Bergen, vil Joan Martinez-Alier møte professor Mariel Aguilar-Støen i samtale på Litteraturhuset i Oslo.

Samtaletemaet er valgt av prisvinneren.

For mer informasjon, se Holbergprisens engelske nettsider.

Arrangementet er åpent for alle. 

Påmeldingsskjema

Arrangementet er en del av Holberguken, som i år avholdes 6. - 12. juni.

Deltagere

Portrait Joan Martinez-Alier
Foto: Joan Vidal

Joan Martinez-Alier er professor emeritus ved Institute of Environmental Science and Technology, Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB). Han er også professor emeritus ved Latin American Social Sciences Institute (FLACSO), Quito. Forskningen hans fokuserer på økologisk økonomi, politisk økologi, landbruksstudier, miljø-rettferdighet og de fattiges og urfolks miljøkamper. I 2006 ble Martinez-Alier tildelt det Europeiske Forskningsråds Advanced Grant for forskningsprosjektet EnvJustice (A global environmental justice movement), 2016-21. Han er også en av grunnleggerne av Global Atlas of Environmental Justice (EJAtlas). Med utgangspunkt i EJAtlas utgir Martinez-Alier i 2023 boken Land, Water, Air and Freedom: The Making of World Movements for Environmental Justice. I 2020 ble han tildelt Balzan-prisen og i 2023 Holbergprisen. 

 

Mariel Aguilar-Støen
Foto: Univ. i Oslo

Mariel Aguilar-Støen Mariel Aguilar-Støen er professor i samfunnsgeografi ved Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo. Der leder hun forskningsgruppen «Rurale Endringer». Forskningen hennes har fokusert på agrar endring i ulike deler av verden, inkludert land i Latin-Amerika. For tiden leder hun et forskningsprosjekt som ser på fugleinfluensa og dens innvirkning på sosiale og politiske relasjoner i rurale samfunn i Norge og Danmark. Hun har publisert tre bøker og en rekke akademiske artikler som omhandler miljøkonflikter knyttet til utvinningsindustri, turisme utvikling og skogbruk, samt om elitens rolle i miljøstyring.

Dato

til 19:15, CEST.

12:00 PM to 01:15 PM, EDT

Sted
Litteraturhuset i Oslo
Praktisk informasjon
Åpent for alle