Holbergdebatten 2016: Ytringsfrihet og sivilisert konflikt i en brytningstid

Hvordan kan vi legge til rette for “sivilisert konflikt” i et multikulturelt samfunn som er preget av ulike verdensbilder og terskler for akseptable ytringer?

Den første Holbergdebatten vil ta opp viktige dilemmaer knyttet til ytringsfrihet og informasjonsutveksling i en digital tidsalder. Holbergprisen har invitert professor Timothy Garton Ash til Bergen. Han beskrives som en av de store politiske skribenter i vår tid og vil bli intervjuet av Anine Kierulf om hovedtemaene i sin bok fra 2016: Free Speech: Ten Principles for a Connected World.

Etterfølgende vil Garton Ash møte Jostein Gripsrud og Kari Steen-Johnsen i en paneldiskusjon om ytringsfrihet, informasjonskontroll og tilrettelegging for “sivilisert konflikt” i et multikulturelt samfunn.

Holbergdebatten er en markering av Ludvig Holbergs opplysningstanke og vil søke å finne svar på sentrale samfunnsspørsmål. Debatten arrangeres årlig på Holbergs fødselsdag, 3. desember, og for første gang i 2016.

Deltagere i Holbergdebatten 2016

Timothy Garton AshTimothy Garton Ash er professor i European Studies og direktør ved European Studies Centre ved St. Antony's College, University of Oxford. Han har forsket mye på europeisk historie og på utfordringer ved å kombinere frihet og mangfold, særlig knyttet til ytringsfrihet, og utgav boken Free Speech: Ten Principles for a Connected World i 2016. Garton Ash er en aktiv politisk skribent, blant annet i The Guardian og New York Review of Books og driver nettstedet freespeechdebate.com som en del av et forskningsprosjekt om ytringsfrihet, ved the University of Oxford.

 

Jostein GripsrudJostein Gripsrud er professor i informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har vært leder for Allmennkringkastingsrådet (1996-99), spaltist i Dagens Næringsliv (1998-2011) og var første ansvarlige redaktør for det ytringsfrihetsrelaterte nettmagasinet Vox Publica (2006-2008).

 

 

Kari Steen-JohnsenKari Steen-Johnsen er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og deltar i prosjektet "Status for ytringsfriheten i Norge (2015-2017)", som er en videreføring av prosjektet "Status for ytringsfriheten i Norge (2013-2014)". Det nye prosjektet har temaet "Offentlighetens grenser – ytringsfrihet, religion og politikk".
 

 

 

Anine KierulfAnine Kierulf er postdoktor ved Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo. Hun arbeider mest med konstitusjonelle spørsmål, menneskerettigheter og ytringsfrihet og har fått flere priser for sitt engasjement i disse spørsmålene.

 

 

Dato

til 17:00, CET.
Sted
Litteraturhuset i Bergen
Praktisk informasjon
Arrangementet vil foregå på engelsk.
Åpent for alle og gratis inngang.

Arrangementet kan ses via streaming på denne siden,