Holbergdebatten 2019: Slavoj Žižek: «Why I Am Still A Communist»

Slavoj Žižek har blitt kalt "Vestens farligste filosof" og en superstjerne innen kulturforskning, der han blander marxisme med pop-kultur og psykoanalyse. Tredve år etter kommunismens fall i Øst-Europa kaller Žižek seg fortsatt kommunist. Hvorfor?

Selv om Europas autoritære sosialistiske stater forsvant for rundt 30 år siden, er både sosialisme og kommunisme fullt levende som idéer og begreper i den politiske diskursen i Vesten. I denne delen av verden har man i løpet av et drøyt tiår opplevd både en kapitalisme-krise, politisk polarisering og uro, en gjenoppdagelse av marxisme i visse kretser og en amerikansk venstreside som tar til orde for «demokratisk sosialisme».

Nøyaktig hva disse idéene innebærer for deres tilhengere og deres motstandere, er imidlertid uklart, også idet USA er iferd med å ta fatt på et av de mest dramatiske valgår noen sinne. De nordiske land, på sin side, er ofte kalt «sosialdemokratier» og preges av ekspansive velferdsstater, men skal man anse at Norden i dag representerer noen form for «sosialisme», vil det kreve at både begreper og fantasi strekkes langt. I en tid der markedsmekanismer langt på vei har blitt de bærende prinsipper for både økonomi, offentlige tjenester, utenrikspolitikk og utdannelse, er «kommunisme» å anse som et skjellsord blant det meste av det politiske etablissement i Vesten.

Så hvorfor kaller Žižek seg fortsatt kommunist?

Om arrangementet Til Holbergdebatten 2019 kommer to av vår tids store tenkere: Slavoj Žižek og Tyler Cowen. Žižek vil holde sitt hovedinnlegg, “Why I Am Still A Communist”, før han intervjues av Cowen. Under Q & A-delen etterpå, vil vi oppfordre alle til å bidra med spørsmål og kommentarer, enten fra salen, eller via Twitter. Twitter-brukere kan bruke hashtag #qholberg for spørsmål, og disse kan sendes inn under arrangementet eller når som helst i forkant.

For mer informasjon, se våre engelske nettsider.

Oppvarmingsarrangement

Som en oppvarming til Holbergdebatten viser Studentersamfunnet og Holbergprisen "The Pervert's Guide to Ideology" på Det Akademiske Kvarter den 5. desember, kl. 18:00 i sal Tivoli. Før filmvisningen vil det bli en innledning av Gisle Selnes, professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen. 

Dato

til 17:30, CET.
Sted
Universitetsaulaen, Muséplass 3, Bergen
Praktisk informasjon
Dørene åpner 14:30. Maksimalt antall er 350 personer, og plass kan ikke garanteres. Gratis adgang, ingen registrering. Etter hovedinlegg og intervju vil det bli en Q&A-del, hvor publikum oppfordres til å stille spørsmål. Arrangementet direktestrømmes på denne siden. Alle kan sende også inn spørsmål og kommentarer via Twitter, som enten tekst eller som video, både før og under arrangementet. Bruk #qholberg for spørsmål og gjerne #holbergdebate for øvrige tweets.