Holbergdebatten 2021: "Identity Politics and Culture Wars"

Er identitetspolitikk en positiv kraft?

Omfanget av opphetede debatter om sosial rettferdighet og identitetsbasert politikk har nærmest eksplodert i Vesten de siste årene, og få samfunnsområder er nå uberørt at kulturkonflikter. For noen er identitetsbasert politikk en effektiv strategi i kampen mot diskriminering og marginalisering. For andre fremstår det heller som om identitetspolitikk har forårsaket kulturkriger, voldelige konflikter og en destruktiv bruk av merkelapper.

Identitetsbasert politikk knytter seg ofte til brennbare temaer som abort, homofili, trans-rettigheter, pornografi, multikulturalisme og rasisme, men konfliktene handler også om andre grunnleggende identitetsmarkører som religion og ideologi, og de berører saker som spenner fra ytringsfrihet til spørsmål om ressursfordeling og privilegier. 

Diskusjonene utfordrer etablerte forestillinger om likhet og ført til nye krav om identitetsbasert rettferdighet. Selve begrepet identitetspolitikk er også omdiskutert, idet mange mener det er tendensiøst og brukes av dem som er kritiske til marginaliserte gruppers kamp for sosial rettferdighet.

Uansett hvor man står i synet på de pågående kulturkrigene, virker det åpenbart at konfliktene involverer både en kamp om rettigheter og en kamp om makt.

Med dette utgangspunktet invterte Holbergprisen fire prominente samfunnsaktører — Judith Butler, Cornel West, Glenn Greenwald og Simon Critchley (moderator) — til å diskutere følgende spørsmål:

Er identitetspolitikk, slik denne i dag manifesterer seg, et passende verktøy i arbeidet for sosial rettferdighet, eller har fenomenet blitt en oppskrift på kulturell antagonisme, politisk polarisering og nye former for urett?

For mer informasjon: Se våre engelske nettsider.

Transkripsjon

En fullstendig transkripsjon av debatten er tilgjengelig her.

Debatten som podcast

Filmvisning

I forbindelse med Holbergdebatten ble dokumentarfilmen Examined Life (2008) vist på Bergen Kino, KP1, den 2. desember kl. 17:30. Det ble en innledning av en fagperson før filmen begynner. Dette oppvarmingsarrangementet var et samarbeid mellom Holbergprisen, Studentersamfunnet i Bergen og Bergen Filmklubb. 

 

Dato

til 20:30, CET.
Sted
Virtuelt arrangement. Vi inviterer alle til å følge debatten via livestream: https://youtu.be/Sv-TXOfI7vg
Praktisk informasjon
På grunn av covid-19-pandemien vil Holbergdebatten 2021 gjennomført som en direktesendt studio-debatt, ledet fra New York.