Førsteprisvinnere av Holbergprisen i skolen 2006. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Bergen Handelsgymnasium

Bergen
Troy Nøstedal, Christina Borge, Tale Litleré Bjerknes og Silje Vevle Nordtvedt

Vinner av Holbergprisen i skolen

Bergen Handelsgymnasium vant førstepris i Holbergprisen i skolen 2006.

Troy Nøstedal, Christina Borge, Tale Litleré Bjerknes og Silje Vevle Nordtvedt fra Bergen Handelsgymnasium mottar førsteprisen i Holbergprisen i skolen 2006. Vinnerprosjektet "Ungdom og skolematvaner" tok utgangspunkt i spørsmålet om hvorfor ungdom ikke spiser matpakken sin.

Fagjuryens uttalelse

(...) Dette er et forskningsprosjekt som holder meget høy standard. Med utgangspunkt i litteraturstudier og intervju med anerkjent forsker på feltet, utvikles et godt instrument som benyttes til datainnsamling. Selve dataanalysen gjøres ved hjelp av anerkjent statistikkpakke og her demonstrerer elevene at de har god metodisk og statistisk forståelse. I tillegg gjennomføres en god diskusjon med relevant bruk av andre kilder (...) en studie som vil kunne fremstilles for et vitenskapelig tidsskrift.

To problemstillinger har stått sentralt i elevenes arbeid: Er det forskjell på jenters og gutters skolematvaner, og er det forskjell i matvaner hos elever som går på en skole med kantine sammenlignet med elever fra en skole uten kantine? For å undersøke disse problemstillingene utviklet elevene et spørreskjema som ble distribuert blant elever ved to videregående skoler i Bergen, en med og en uten kantine. Totalt omfattet undersøkelsen 115 elever, omtrent like mange jenter som gutter. Resultatene viser en del interessante forskjeller mellom kjønn og mellom skoler: Jenter har generelt noe sunnere matvaner enn gutter. Elever på skole uten kantine kjøper oftere hurtigmat og er mindre fornøyd med spisemiljøet enn elever på skole med kantine.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.