Håvard Dingen og Benjamin Aanes ved Bergen katedralskole vant Holbergprisen i skolen 2013 . Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Bergen katedralskole

Hordaland
Benjamin Aanes og Håvard Dingen

Vinner av Holbergprisen i skolen

Bergen katedralskole vant førstepris i Holbergprisen i skolen 2013.

Håvard Dingen og Benjamin Aanes fra Bergen katedralskole får førstepris for forskningsprosjektet: "Det Bergenske Dampskibsselskap under andre verdenskrig". De prosjektansvarlige har kommet over en artikkelserie i Bergens Tidende, der byens tidligere rederigigant, Det Bergenske Dampskibsselskap, blir satt under kritisk lys for sitt forhold til okkupasjonsmakten under andre verdenskrig. Dette forholdet resulterte i at rederiets navn kom opp i forbindelse med landssvikeroppgjøret – der saken riktig nok ble henlagt. Prosjektrapporten diskuterer dette gjennom en imponerende reflektert og grundig gjennomgang av kildematerialet. Prisen ble delt ut av Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, og vinner av Holbergs internasjonale minnepris, Bruno Latour, på Bergen Katedralskole onsdag den 5. juni kl. 10.30.

Fagjuryens uttalelse

Oppgaven inviterer slik til en spennende framstilling som er åpen og undersøkende anlagt. Imponerende nok makter tekstforfatterne å gjøre sin egen stemme tydelig i dette. De bemerker våkent hvor kildene ikke strekker til, hvor de synes å være tendensiøse, hvor de må stille seg tvilende eller akseptere faktiske kjensgjerninger, og hvor spørsmålene fremdeles synes å være ubesvart. [...] Alt i alt er dette et glimrende forskningsprosjekt som tilfører ny viten og nye perspektiver til sitt emne.

 

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.