Tredjeprisvinnere av Holbergprisen i skolen 2004. Foto: privat

Bodø videregående skole

Bodø
Julie Risjord Paulsen, Renate Johansen og Susann Larsen

Vinner av Holbergprisen i skolen

Bodø vidregående skole fikk tredjeprisen i Hiolbergprisen i skolen 2004

Tredjeprisen i 2004 gikk til Julie Risjord Paulsen, Renate Johansen og Susann Larsen fra Bodø videregående skole, som fikk 2500 kroner for prosjektoppgaven "Utdanning i Darfur - Drøm eller virkelighet?".

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.