Herman Roll Ludvigsen fra Eikeli videregående skole. Foto: Eivind Senneset

Eikeli videregående skole

Bærum
Herman Roll Ludvigsen

Vinner av Holbergprisen i skolen

Eikeli videregående skole fikk tredjeplassen i Holbergprisen i skolen 2018.

Herman Roll Ludvigsen ved Eikeli videregående skole i Akershus, vant tredjeprisen for prosjektet: "Diskriminering i arbeidslivet". Dette prosjektet tar for seg en svært aktuell problemstilling: I hvilken grad har personer med minoritetsbakgrunn de samme mulighetene som majoritetsbefolkningen i arbeidslivet?

Fagjuryens uttalelse

Dette er et eksempel på en oppgave som er godt oppdatert på forskningsfeltet, og som tilfører noe til diskrimineringsforskningen. Oppgaven er også svært reflektert på metodisk framgangsmåte og forskningsetikk, og synliggjør etiske dilemmaer ved å intervjue mennesker om et sårbart tema.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Fagjuryen

Alle innsendte elevprosjekter blir vurdert av en egen fagjury. I 2018 har juryen bestått av:

Mette Andersson, professor i sosiologi ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, (juryleder)
Ketil Zachariassen, førsteamanuensis i moderne historie ved institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Kari Ingebrigtsen, avdelingsleder for norsk og samfunnsfag ved Kongsbakken videregående skole, Tromsø
Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sveinung Arnesen, samfunnsforsker ved NORCE, førsteamanuensis II ved Institutt ved sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen