Fra venstre: Live Tveit, Thelma Sundby og Elisa Bakken, Elvebakken videregående skole. Foto: Privat.

Elvebakken videregående skole

Oslo
Live Tveit, Thelma Sundby og Elisa Bakken

Vinner av Holbergprisen i skolen

Elvebakken videregående skole fikk andrepris i Holbergprisen i skolen 2020.

Elisa Bakken, Thelma Sundby og Live Tveit fra Elvebakken videregående skole fikk andrepris i Holbergprisen i skolen 2020 med prosjektet “Ikke kun mellom linjene – antisemittisme i norsk presse i årene 1938-1939”. I prosjektet undersøker elevene hvordan negative holdninger overfor jøder kom til uttrykk i avisene Aftenposten og Adresseavisen i årene før andre verdenskrig, og belyser dermed betydningen av historisk bevissthet for å motvirke likegyldighet overfor antisemittiske ytringer og handlinger i dagens samfunn.

Fagjuryens uttalelse:

Prosjektet undersøker antisemittisme, et tema som diskuteres aktivt både innen forskning, i medier og samfunnsdebatten for øvrig. Elevene ser nærmere på hvordan antisemittismen ble spredt i norske medier i årene før okkupasjonen, og sammenkobler dette med sin egen generasjons manglende kunnskap om medienes historiske rolle i å spre antisemittiske holdninger. Denne problematikken er særlig aktuell i en samtid hvor fremmedfiendtlige ytringer er et omfattende problem.

Elevene trekker aktivt inn eksisterende forskning, og rapporten fremstår som godt avgrenset metodisk, med god grunngivning for valgene som er tatt underveis. Elevene utviser utmerket kontroll på begrepsbruk, for eksempel gjennom grundig refleksjon og diskusjon rundt skillet mellom antisemittisme og antijudaisme i kildematerialet. Kildetilfanget er imponerende i seg selv, og bruken av empiri i kombinasjon med tidligere forskning løfter oppgaven og gjør den til svært interessant lesning. 

Juryen peker på at elevene har klart å demonstrere hvordan anti-jødiske ytringer skapte et vrengebilde i pressen, der jødene ble beskyldt for nettopp de handlingene som nazistene utsatte dem for. Juryen gratulerer med et godt gjennomført, imponerende og engasjerende forskningsprosjekt. 

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr.

Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken.

Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Fagjuryen

Alle innsendte elevprosjekter blir vurdert av en egen fagjury. I 2020 har juryen bestått av:

Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (juryleder),

Mette Andersson, professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 

Sveinung Arnesen, samfunnsforsker ved NORCE, førsteamanuensis II ved Institutt ved sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen,

Åsne Berge, avdelingsleder for studiespesialiserende fag ved Vest-Telemark videregående skole

Ketil Zachariassen, førsteamanuensis i moderne historie ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet