Marie Nygaard Sørlien. Foto: Ole Kristian Olsen

Elvebakken videregående skole

Oslo
Marie Nygaard Sørlien

Vinner av Holbergprisen i skolen

Elvebakken videregående skole fikk tredjeprisen i Holbergprisen i skolen 2015.

Tredjeprisen gikk til Marie Nygaard Sørlien ved Elvebakken videregående skole i Oslo for prosjektet: Unge og medvirkning: vil kommunereformen påvirke unges deltakelse i og tilgang til lokaldemokratiet? . Oppgaven forsøker ved hjelp av dybdeintervjuer å besvare problemstillingen "Vil Kommunereformen som skal gjennomføres medføre at lokaldemokratisk praksis vil endre seg. Vil dette endre de unges deltakelse i lokalpolitikken?". Sørlien kommer med forslag til flere tiltak som kan bidra til å sørge for økt deltakelse blant unge i lokaldemokratiet etter reformen.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.