Tredjeprisvinnere av Holbergprisen i skolen 2013. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Elvebakken videregående skole

Oslo
Andrea Bakken, Ada Lunde, Tyra Nyeborg og Katrine Stake

Vinner av Holbergprisen i skolen

Elvebakken videregående skole fikk tredjeprisen i Holbergprisen i skolen 2013.

Tredjeprisen i årets skolekonkurranse på 5000 kroner går til Andrea Bakken, Ada Lunde, Tyra Nyeborg og Katrine Stake fra Elvebakken videregående skole i Oslo med forskningsprosjektet "Victoria Terrasse".

Forskningsprosjekt ser på Victoria Terrasse som sted og på hvilke forbindelser, assosiasjoner, tanker og følelser som knytter folk i Oslo til dette stedet. Victoria Terrasse har en svært interessant historie, og bygget kan knyttes opp mot litteraturhistorie, statlige institusjoner, byplanlegging og historiske hendelser i nærområdet. Ved bruk av dybdeintervju som metode finner de unge forskerne at svært få av intervjuobjektene kan noe om bygningens historie, samt at flere heller ikke vet hvor bygningen ligger.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.