Fridtjof Sandberg (i midten) fra Frederik II videregående skole. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Frederik II videregående skole

Fredrikstad
Fridtjof Sandberg

Vinner av Holbergprisen i skolen

Frederik II videregående skole fikk tredjepris i Holbergprisen i skolen 2016.

Fridtjof Sandberg ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad ved eleven fikk andreprisen for prosjektet «Hvordan forstår ungdom begrepet hverdagsintegrering, og hvilke tanker har de om eget bidrag til hverdagsintegrering?». Ved å gjennomføre dybdeintervju med fire unggdommer utforsker Sandberg hvordan ungdom i Fredrikstad forstår begrepet hverdagsintegrering og hvordan de stiller seg til å bidra til hverdagsintegrering i sitt nærmiljø. Han finner ut av at ungdommene forstår hverdagsintegrering som noe enkeltmennesker gjør i det daglige, og at de knytter det til små valg og daglige handlinger.

Juryen uttaler:

Oppgaven er godt skrevet og spennende å lese, og fremstår som svært gjennomarbeidet. Motivasjonen for tematikken er presis, og oppgavenstema gjennomsyrer hele rapporten på en fin måte. Juryen vil berømme eleven spesielt for en eksemplarisk analyse av dataene som er samlet inn gjennom intervjuene, og for en forbilledlig presentasjon av metodevalg og analysearbeid. Integrering og hverdagsintegrering er begreper som presenteres på en reflektert måte, med god teoretisk forankring. Oppgaven utvikler en forståelse av hverdagsintegrering som egentlig inkludering, noe som bringer betraktninger og utfordringer knyttet til integrering helt ned til vår alles sosiale praksis som medmennesker i hverdagen. Også dette tema stiller store krav til nennsom behandling av kildemateriale og forskerens evne til å stille reflekterte spørsmål for å få gode svar

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant