Andreprisvinnere av Holbergprisen i skolen 2006. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Glemmen videregående skole

Fredrikstad
Camilla Brække, Madeleine Ulsness, Helena Krogtorp og Ulrikke Mathisen

Vinner av Holbergprisen i skolen

Glemmen videregående skole fikk andreprisen i Holbergprisen i skolen 2006

Andreprisen i årets konkurranse går til forskningsprosjektet "Ungdom og Henrik Ibsen" som er skrevet av Camilla Brække, Madeleine Ulsness, Helena Krogtorp og Ulrikke Mathisen fra Glemmen videregående skole.

Prosjektet ser på ungdoms interesse for Ibsen og elevene jobbet ut fra en hypotese om at den lave interessen skyldes kjedelige undervisningsmetoder. For å teste dette sendte elevene ut en spørreundersøkelse til 300 elever på Glemmen videregående skole. Resulatatene viser at ca halvparten av respondentene synes det de lærte ikke var spennende og de aller fleste ikke er interessert i å lære mer.

Kronikk i Dagbladet: "Ungdom bryr seg ikke om Ibsen"

Fagjuryens uttalelse

Elevene viser gjennom dette prosjektet at de behersker forskningsprosessens ulike sider, ikke minst det formidlingsmessige.  Prosjektet har vært omfattende, har bidratt med nyttig informasjon om ungdoms forhold til Ibsen, og munner ut i gode tips til lærere om hva de skal fokusere på for å gjøre undervisningen mer spennende og interessant.  Anbefalinger som også er formidlet i brev til Kunnskapsministeren.  Juryen finner at dette er et solid stykke arbeid som belønnes med 2. pris i årets konkurranse

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.