Annenprisvinnere av Holbergprisen i skolen 2007. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Glemmen videregående skole

Fredrikstad
Lars Emil Johannessen, Martin Nielsen, Eirik Lavik, Atli Thor Bjarnason og Kristoffer Andreassen

Vinner av Holbergprisen i skolen

Glemmen videregående skole fikk andreprisen i Holbergprisen i skolen 2007

Annenprisen for Holbergprisen i skolen 2007 går til forskningsprosjektet "Ungdoms nedlastningsvaner og holdninger til ulovlig nedlastning" av Lars Emil Johannessen, Martin Nielsen, Eirik Lavik, Atli Thor Bjarnason og Kristoffer Andreassen fra Glemmen videregående skole. 

Oppgaven tar for seg unges holdninger til ulovlig nedlastning, og bruker dybdeintervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse for å besvare problemstillingen "Hvordan er ungdoms nedlastingsvaner, og hvordan er holdningene deres til ulovlig nedlasting?". Hovedfunnene i oppgaven er at majoriteten av ungdom laster ned ulovlig, at samvittighetsproblemer og anger er mest vanlig blant jentene, og at hovedårsakene til at ungdommen laster ned ulovlig er at det er gratis og lett tilgjengelig.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant