Fra venstre: Elin Haugum, Emilie Jensen og Adele F. E. Grønningsæther fra Heggen videregående skole. Foto: Eivind Senneset

Heggen videregående skole

Troms
Elin Haugum, Emilie Jensen og Adele F. E. Grønningsæther

Vinner av Holbergprisen i skolen

Heggen videregående skole i Troms vant førsteprisen i Holbergprisen i skolen 2018.

Årets vinnere av Holbergprisen i skolen ble Elin Haugum, Emilie Jensen og Adele F. E. Grønningsæther ved Heggen videregående skole i Troms, med prosjektet: "Norsk holder 'basically' på å dø ut." Forskningsprosjektet undersøker ungdommers økende bruk av engelske ord og uttrykk i hverdagsspråket. Her analyserer elevene hvordan språkferdigheter i norsk og engelsk varierer med medievaner, kjønn og studieretning. Et overraskende funn er at mange av ungdommene i studien leste raskere, og med bedre leseforståelse, på engelsk enn på norsk. Resultatene indikerer også at relativt flere gutter enn jenter leste engelsk bedre enn de leste norsk.

Fagjuryens uttalelse

Denne oppgaven er svært god fordi den har tatt utgangspunkt i eksisterende forskning, og den er dristig i utviklingen av en strategi og lesetest for å undersøke problemstillingen. Den er også svært aktuell i en pågående samfunnsdebatt, der mange er bekymret for utvanningen av det norske språket. Oppgaven er velskrevet, og elevene har en tydelig formidlingsglede. Juryen er imponert og har enstemmig konkludert med at dette arbeidet skal belønnes med førsteprisen i årets konkurranse.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Fagjuryen

Alle innsendte elevprosjekter blir vurdert av en egen fagjury. I 2018 har juryen bestått av:

Mette Andersson, professor i sosiologi ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, (juryleder)
Ketil Zachariassen, førsteamanuensis i moderne historie ved institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Kari Ingebrigtsen, avdelingsleder for norsk og samfunnsfag ved Kongsbakken videregående skole, Tromsø
Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sveinung Arnesen, samfunnsforsker ved NORCE, førsteamanuensis II ved Institutt ved sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen