Pia Kristine Larsen Wickstrøm og Emilie Madelen Biti-Jenssen. Foto: Thor Brødreskift

Kirkenes videregående skole

Kirkenes
Pia Kristine Larsen Wickstrøm og Emilie Madelen Biti-Jessen

Vinner av Holbergprisen i skolen

Kirkenes videregående skole fikk tredjeplass i Holbergprisen i skolen 2019.

Tredjeprisen gikk til Pia Kristine Larsen Wickstrøm og Emilie Madelen Biti-Jessen fra Kirkenes videregående skole for prosjektet "Åndeverdenen i den moderne verden". Her drøfter de hvordan den samiske noaidekunsten har opptrådt i moderne tid, og i hvilken grad den har bevart tradisjonene fra opprinnelig samisk sjamanisme og religion.

Fagjuryens uttalelse

Problemstillingen blir besvart på svært tydelige måter, og viser at spørsmålet er svært meningsfylt. Oppgaven gir et rikt innblikk i noaidekunsten slik den eksisterer i dag, og synliggjør kontinuitet og brudd med gammel samisk religiøs praksis. Elevene konkluderer med at tradisjonen i sin helhet ikke er bevart, men at elementer av den har overlevd og utviklet seg til hva man ser i dag.

Juryen har enstemmig konkludert med at arbeidet skal belønnes med tredjeprisen i årets konkurranse!

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Fagjuryen 2019

Alle innsendte elevprosjekter blir vurdert av en egen fagjury. I 2019 har juryen bestått av:

Mette Andersson, professor i sosiologi ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, (juryleder)
Ketil Zachariassen, førsteamanuensis i moderne historie ved institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Kari Ingebrigtsen, avdelingsleder for norsk og samfunnsfag ved Kongsbakken videregående skole, Tromsø
Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sveinung Arnesen, samfunnsforsker ved NORCE, førsteamanuensis II ved Institutt ved sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen