Oskar Hellesø-Knutsen. Foto: Privat

Lillestrøm videregående skole

Viken
Oskar Hellesø-Knutsen

Vinner av Holbergprisen i skolen

Oskar Hellesø-Knutsen ved Lillestrøm videregående skole vinner førsteprisen i Holbergprisen i skolen 2023 med prosjektet «Samhold etter en katastrofe». 

Oskar Hellesø-Knutsen ved Lillestrøm videregående skole vinner førsteprisen i Holbergprisen i skolen 2023 med prosjektet «Samhold etter en katastrofe».  Her undersøker han hvordan leirskredet i Gjerdrum i 2020 påvirket både lokalsamfunnet og samholdet i kommunen over tid. 

Fagjuryen mener Hellesø-Knutsen kartlegger ettervirkningene og konsekvensene av hendelsen i Gjerdrum overbevisende, og at han viser relevansen av funnene i en bredere kontekst. 

Fagjuryens uttalelse

Forskningsprosjektet undersøker hvordan lokalsamfunnet i Gjerdrum ble påvirket av skredet i romjula 2020, og hvilken effekt katastrofen har hatt på samholdet i kommunen over tid. Mer generelt peker oppgaven på hva som kan forhindre konflikter i kjølvannet av katastrofer. 

Dette forskningsprosjektet skiller seg ut ved en særdeles god sammenheng mellom teori, forskningsspørsmål, og metode. Hellesø-Knutsen forholder seg aktivt til relevante akademiske arbeider om samhold, konflikt og psykiske plager i etterkant av katastrofer, samt sosiokulturelle stedsanalyser, og diskuterer disse på en svært god måte i analysen. Metodevalget er godt begrunnet og består blant annet av intervjuer med ordføreren i kommunen og en professor i klinisk psykologi, som begge var direkte involvert etter katastrofen. Hellesø-Knudsen kartlegger både ettervirkningene og konsekvensene av hendelsen i Gjerdrum med overbevisning, og evner å vise relevansen av funnene også i en bredere kontekst. Prosjektet utmerker seg med et gjennomtenkt og utforskende design. 

Eleven bruker egne erfaringer og sin kjennskap til lokalsamfunnet for å reise viktige spørsmål, samtidig som oppgaven viser hvordan erfaringene etter katastrofen i Gjerdrum kan bidra med kunnskap om hvordan samhold påvirkes i kjølvannet av katas Arbeidet trofer mer generelt. 

Juryen gratulerer med et særdeles vel utført prosjekt, og med førsteprisen i Holbergprisen i skolen 2023.  

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr.

Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken.

Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisutdelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Fagjuryen 2022/2023

Jørn Ljunggren (juryleder), forsker, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, OsloMet

Hallvard Andre Kjelen, førsteamanuensis, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, Nord universitet.

Elise Farstad Djupedal, stipendiat i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Tale Birkeland Engebretsen, lektor i norsk, historie og tysk; fagutvikler i norsk og leder for Skrivesenteret ved Porsgrunn videregående skole.

Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.