Marte Nilssen Alexandersen og Liv-Anna Ringheim ved Longyearbyen skole. Foto: Privat

Longyearbyen skole

Longyearbyen
Marte Nilssen Alexandersen og Liv-Anna Ringheim

Vinner av Holbergprisen i skolen

Elever fra Longyearbyen skole vant tredjepris i Holbergprisen i skolen 2021 med prosjektet "Svalbard, i skjæringspunktet mellom øst og vest".

Marte Nilssen Alexandersen og Liv-Anna Ringheim ved Longyearbyen skole vant tredjepris i Holbergprisen i skolen 2021 med prosjektet "Svalbard, i skjæringspunktet mellom øst og vest", der de foretok en studie av hvordan svalbardbeboere opplever relasjonene mellom de største nasjonalitetene som er til stede på Svalbard. 

Fagjuryens uttalelse

Forskningsrapporten ser nærmere på norsk-russiske relasjoner på makro- og mikronivå ved å sammenligne forholdene mellom Norge og Russland, og relasjonen mellom lokalsamfunnene Longyearbyen og Barentsburg på Svalbard. Elevene har gjort funn som viser at det er store forskjeller på disse ulike nivåene, og får frem hvordan den storpolitiske dimensjonen kommer i bakgrunnen når mennesker med ulik bakgrunn lever sammen.  

Rapporten er bredt metodisk anlagt, og det er svært verdifullt at ulike forskningsmetoder er utprøvd i prosjektet. Elevene har gjort et svært godt arbeid med å skaffe informanter på tvers av språklige barrierer, og ved å løfte frem informantenes stemmer. Innenfor det polarhistoriske forskningsfeltet tilbyr prosjektet en spennende vinkling, og gir verdifulle perspektiver på andre samfunn der ulike grupper møtes, for eksempel i Kirkenes, hvor det også er nære møter mellom det norske og det russiske. 

Elevene utviser et driv og en forskningsglede, og rapporten fremstår som velskrevet og engasjerende. Juryen gratulerer med et vel utført prosjekt, og med tredjeprisen i Holbergprisen i skolen 2021. 

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr.

Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken.

Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Fagjuryen
Alle innsendte elevprosjekter blir vurdert av en egen fagjury. I 2021 har juryen bestått av:

Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (juryleder)

Sveinung Arnesen, samfunnsforsker ved NORCE, førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Åsne Berge, avdelingsleder for studiespesialiserende fag ved Vest-Telemark videregående skole

Ketil Zachariassen, førsteamanuensis i moderne historie ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Jørn Ljunggren, forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo