Foto: Thor Brødreskift

Longyearbyen skole

Svalbard
Live Strømhoved

Vinner av Holbergprisen i skolen

Live Strømshoved fra Longyearbyen skole vant andreprisen i Holbergprisen i skolen 2022 med forskningsprosjektet «Snøkrabbe – sett i et folkerettslig perspektiv».

Årets andrepris går til Live Strømshoved ved Longyearbyen skole for forskningsrapporten «Snøkrabbe – sett i et folkerettslig perspektiv». Prosjektet handler om norsk suverenitet på Svalbard og utforsker hvordan snøkrabben har blitt et storpolitisk spørsmål. Utgangspunktet er tvisten mellom Norge og EI om adgang til snøkrabbefiske i fiskevernssonen rundt Svalbard.  

Fagjuryens uttalelse:  

Rapporten handler om norsk suverenitet på Svalbard og utforsker hvordan snøkrabben har blitt et storpolitisk spørsmål. Utgangspunktet er tvisten mellom Norge og EU om adgang til snøkrabbefiske i fiskevernssonen rundt Svalbard. 

Denne rapporten viser et imponerende stykke elevforskning, som er preget av stringens, ryddighet og analytisk tydelighet. Strømshoved undersøker relevante lover og lovanvendelser, inkludert Høyesteretts dom i snøkrabbesaken i 2019, og hun utfører et nøkkelpersonintervju. Metodene er godt egnet til å belyse problemstillingen. Redegjørelsen for relevante lover og lovanvendelser er presis, og betydningen av dem for problemstillingen er godt forklart. Framstillingen er ryddig, og uenighetene mellom Norge og EU er svært tydelig gjort rede for. Snøkrabbesaken viser hvordan Norges suverenitet på Svalbard påvirkes av ulike tolkninger av internasjonale avtaler og folkerett. 

Rapporten er tydelig avgrenset og utmerker seg som svært presis og formsikker. Strømshoved viser seg som en god formidler og løfter komplekse juridiske spørsmål til engasjerende lesning. 

Juryen gratulerer med et svært solid prosjekt, og med andreprisen i Holbergprisen i skolen 2022. 

 

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr.

Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken.

Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Fagjuryen
Alle innsendte elevprosjekter blir vurdert av en egen fagjury. I 2022 har juryen bestått av:

Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (juryleder)

Sveinung Arnesen, samfunnsforsker ved NORCE, førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Åsne Berge, avdelingsleder for studiespesialiserende fag ved Vest-Telemark videregående skole

Jørn Ljunggren, forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

Hallvard Kjelen,  Førsteamanuensis, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, Nord universitet