Elever fra Lundeneset kom på andreplass i Holbergprisen i skolen 2011. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Lundeneset videregående skole

Haugesund
Maria Gjerde, Maria Vårvik, Ester Alida Vold og Sigrid Lobekk

Vinner av Holbergprisen i skolen

Lundeneset videregående skole fikk andreprisen i Holbergprisen i skolen 2011.

Andreplassen i Holbergprisen i skolen for 2011 går til forskningsprosjektet "Brysame byrderav Maria Gjerde, Maria Vårvik, Ester Alida Vold og Sigrid Lobekk fra Lundeneset viderepående skole.

Forskningsprosjektet handler om selvbilde blant ungdom. Oppgaven tar utgangspunkt i spørsmålene: Hva er grunnen til at mange unge ofte ikke er fornøyd med seg selv? Hva slags faktorer spiller inn på godt selvbilde? Er det forskjell på gutter og jenter sitt selvbilde? De unge forskerne benyttet et spørreskjema som metode for å svare på disse spørsmålene. Oppgavens hovedfunn er at selvbildet henger sammen med hvilken personlighet den enkelte har, og ikke bare om hvordan en ser ut eller hva en opplever i livet.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.