Fra venstre: Magnus Sollie Gjerdalen, Vilde Bauer Andreassen, Frances Taylor, Magnus Hagem. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Oslo Handelsgymnasium

Oslo
Magnus Sollie Gjerdalen, Vilde Bauer Andreassen, Frances Taylor, Magnus Hagem

Vinner av Holbergprisen i skolen

Oslo Handelsgymnasium fikk tredjeprisen i Holbergprisen i skolen 2012.

Tredjeprisen på 5000,- går til Vilde Bauer Andreassen, Frances Taylor, Magnus Hagem og Magnus Sollie Gjerdalen fra Oslo Handelsgymnasium. De får prisen for forskningsprosjektet "Søskenforhold og Downs Syndrom". Temaet for denne oppgaven er søskenroller i en familie hvor et av barna har Downs Syndrom. Formålet med prosjektet var å belyse et tema som elevene fra før av hadde hørt lite om, men som de fant svært interessant.

Oppgaven er skrevet i faget "Sosiologi og sosialantropolgi", og undersøker problemstillingen "Hvordan påvirker det en person å ha et søsken med nedsatt funksjonsevne?". De bruker dybdeintervjuer for å besvare oppgavens problemstilling, og konkluderer med at at søsknene har et godt og tett forhold til sin bror eller søster med Downs syndrom, og at det som avviker mest fra “normale” søskenforhold, er at intervjuobjektene ikke føler at de snakker om de samme personlige tingene, som de ville gjort med søsken uten Downs syndrom.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.