Iben Aarbakke. Foto: Ole Kristian Olsen

Rosenvilde videregående skole

Akershus
Iben Aarbakke

Vinner av Holbergprisen i skolen

Rosenvilde videregående skole vant førstepris i Holbergprisen i skolen 2015.

Årets vinner av Holbergprisen i skolen ble Iben Aarbakke ved Rosenvilde videregående skole for forskningsprosjektet: «Kodeveksling i en tospråklig norsk-italiensk familie».  Oppgaven undersøker ved hjelp av lingvistiske metoder problemstillingen: I hvilken grad kan hovedprinsippene i MLF-modellen også anvendes på kodeveksling mellom norsk og italiensk? Aarbakke konkluderer, med noen forbehold, med at MLF-modellen godt beskriver de data vi har samlet inn, både når det gjelder system-morfemprinsippet og morfemrekkefølgeprinsippet. 

Fagjuryens uttalelse

Alt i alt er dette et glimrende forskningsprosjekt, som viser personlig engasjement, teoretisk spenst, samt metodisk etterrettelighet og kreativitet.

-Holbergprisen i skolen er en fantastisk måte å introdusere ungdommer for forsking på temaer de selv er intresserte i, og gir det ekstra puffet både til lærerne og elevene som skal til for at man legger listen litt høyere på det som ellers ville vært en tradisjonell skoleoppgave, forteller Aarbakke.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.