Foto: Thor Brødreskift

St. Olav videregående skole

Stavanger
Sverre Stalsberg

Vinner av Holbergprisen i skolen

Sverre Stalsberg fra St. Olav videregående skole vant tredjeprisen i Holbergprisen i skolen 2022 med forskningsprosjektet «Hvorfor er kriminallitteratur underholdende?».

Årets tredjepris går til Sverre Stalsberg ved St. Olav videregående skole i Stavanger, for prosjektet «Hvorfor er kriminallitteratur underholdende?» Her undersøker Stalsberg hvilke litterære virkemidler som blir brukt for å skape spenning i norsk kriminallitteratur i dag. 

Fagjuryens uttalelse:  

Denne forskningsrapporten undersøker hvilke litterære virkemidler som blir brukt for å skape spenning i norsk kriminallitteratur i dag. Dette er en populær sjanger i Norge, og Stalsberg viser også at undersøkelsen har en bredere relevans, ved at den kobles opp mot tendenser i samfunnet. 

Stalsberg har gjort et spesielt godt arbeid med å kartlegge og diskutere eksisterende forskning om kriminallitteraturen. Rapporten anvender relevante teorier, begreper, perspektiver og funn, og integrerer disse godt i drøftingen. Dermed skapes et rikt teoretisk og begrepsmessig bakteppe for analysen av de to kriminalromanene Når det mørkner av Jørn Lier Horst og Som et speil av Gunnar Staalesen. Analysen av de to bøkene illustrerer tydelig hvilke virkemidler som blir brukt for å skape spenning og interesse i ulike typer kriminallitteratur. 

Rapporten er svært velskrevet, og den er tydelig motivert av forfatterens egen interesse for denne litterære sjangeren. Oppsummert er dette en svært god elevforskningsrapport som bruker litterær teori og begreper på en overbevisende måte og bidrar til forskningslitteraturen om en populær litterær sjanger. 

Juryen gratulerer med et meget vel utført prosjekt, og med tredjeprisen i Holbergprisen i skolen 2022. 

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr.

Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken.

Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Fagjuryen
Alle innsendte elevprosjekter blir vurdert av en egen fagjury. I 2022 har juryen bestått av:

Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (juryleder)

Sveinung Arnesen, samfunnsforsker ved NORCE, førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Åsne Berge, avdelingsleder for studiespesialiserende fag ved Vest-Telemark videregående skole

Jørn Ljunggren, forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo

Hallvard Kjelen,  Førsteamanuensis, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, Nord universitet