Tredjeprisvinnerne av Holbergprisen i skolen 2011. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Vadsø videregående skole

Vadsø
Øyvind Erichsen og Hans Ivar Hortmann

Vinner av Holbergprisen i skolen

Vadsø videregående skole fikk tredjepris i Holbergprisen i skolen 2011.

Tredjeprisen på 5000 kr gikk til forskningsprosjektet "Kongekrabben. Ressurs eller fiende?" av Øyvind Erichsen og Hans Ivar Hortmann fra Vadsø videregående skole.

Forskningsprosjektet handler om er kongekrabben som ressurs eller fiende i Norge, og særlig i Finnmark. Øyvind og Hans Ivar fant ut gjennom en spørreundersøkelse og dybdeintervju at det er et svært splittet i syn på kongekrabben når det gjelder dens innvirkning på økosystemet i havet, og betydningen for fiskerinæringen i Nord-Norge.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Om fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.