Tredjeprisvinnere av Holbergprisen i skolen 2009. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Vadsø videregående skole

Vadsø
Ruben Amble Hirsti, Maiken Hay, Anders Mækelæ, Kristin Gaski Brevik og Lise Rimala

Vinner av Holbergprisen i skolen

Vadsø videregående skole fikk tredjeprisen i Holbergprisen i skolen 2009.

Tredjeprisen på 5000 kr går til forskningsprosjektet "Mortensnes - mer enn bare et nes" av Ruben Amble Hirsti, Maiken Hay, Anders Mækelæ, Kristin Gaski Brevik og Lise Rimala fra Vadsø videregående skole.

Prosjektet ser på hvilke forestillinger dagens befolkning på nordvarangerkysten har om kulturminnenes historiske betydning og funksjon. For å svare på dette bruker elevene fra Vadsø både en kvantitativ og kvalitativ fremgangsmåte, og benytter både spørreundersøkelse, dybdeintervju og deltakende observasjon. Prosjektet finner at den generelle oppfatningen blant informantene var at kulturminnenes historiske betydning og funksjon var knyttet til blant annet oppdragelse, religion, samiske mytologi og overtro.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken. Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Fagjuryen 2009

Alle innsendte elevprosjekter blir vurdert av en egen fagjury. I 2009 har juryen bestått av:

Arild Raaheim, professor i pedagogikk ved Univeristetet i Bergen 
Anita Pedersen, lektor ved Laksevåg videregående skole
Thorolf Krüger, professor ved Senter for utdanningsforskning ved Høyskolen i Bergen
Henrik G. Bastiansen, Dr.art ved Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda