Helene Randem Lunde, Vestby videregående skole. Foto: Privat

Vestby videregående skole

Vestby
Helene Randem Lunde

Vinner av Holbergprisen i skolen

Vestby videregående skole vant førstepris i Holbergprisen i skolen 2020.

Førstepris til Vestby videregående skole

Helene Lunde fra Vestby videregående skole vant førstepris i Holbergprisen i skolen 2020 med forskningsprosjektet «Hvem tror vi at vi er?» I prosjektet undersøker Lunde to litterære verk: Ludvig Holbergs Nils Klims reise til den underjordiske verden fra 1741 og Anders Malms Massemenneske fra 2012. Lunde diskuterer i sin analyse forskjellige svar innenfor vitenskap, religion og filosofi på spørsmålet hva vil det si å være menneske og hvordan synet på mennesket har forandret seg over tid.

«Ser vi i dag et monistisk menneskesyn preget av Darwin, hvor mennesket er biologi og kun består av materie?» spør Lunde i prosjektet. «Eller er vi fremdeles mest påvirket av kristendommen, Descartes og Platon, med et dualistisk menneskesyn, et menneskesyn der det fysiske og det mentale forklares som to adskilte substanser?»

Fagjuryens uttalelse:

Dette er et modig og omfattende prosjekt som søker å analysere forskjeller i menneskesynet som kommer til uttrykk i en roman fra 1741 og i en fra 2012. Lunde har gjort en imponerende og innsiktsfull litteraturanalyse, der verkene får stå i dialog med hverandre og svarer på spørsmål som peker utover seg selv. Oppgaven utviser en presis og omfattende filosofisk innsikt i spørsmålet om hva som kjennetegner et menneske. Gjennom analysen maler Lunde et bredt bilde av menneskesynet som kommer til uttrykk i verkene, og trekker linjer til menneskesynets utvikling i samfunnet.

Litteratur kan være et vindu inn i våre tanker, foreslår Lunde, og eleven klarer i sin utforskning av verkene å tegne et innsiktsfullt bilde av det skiftende menneskesynet i den historiske perioden hun behandler. Gitt at perioden det skrives om, preges av utallige endringer innen religion, økonomi og samfunn, er det nærmest umulig å trekke noen endelige årsakssammenhenger. Likevel klarer eleven med sitt gode grep om sjangeren og en imponerende filosofisk innsikt å utføre en meget kompetent og overbevisende analyse.

Juryen gratulerer med et imponerende utført arbeid og med førsteplass i Holbergprisen i skolen 2020.

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr.

Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken.

Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Fagjuryen

Alle innsendte elevprosjekter blir vurdert av en egen fagjury. I 2020 har juryen bestått av:

Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (juryleder),

Mette Andersson, professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 

Sveinung Arnesen, samfunnsforsker ved NORCE, førsteamanuensis II ved Institutt ved sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen,

Åsne Berge, avdelingsleder for studiespesialiserende fag ved Vest-Telemark videregående skole

Ketil Zachariassen, førsteamanuensis i moderne historie ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet