1STF ved Vestby vgs. Foto: Vestby vgs

Vestby videregående skole

Vestby
1STF ved Vestby videregående skole

Vinner av Holbergprisen i skolen

Elever fra Vestby videregående skole vant andrepris i Holbergprisen i skolen 2021 med prosjektet "Effekten av høytlesing".

1STF ved Vestby videregående skole (Mari Eldegard Heie, Amalie Lindland, Trym Olav Jonassen Oldertrøen, Olivia Bischof, Mikkel Vaaje-Kolstad, Eirik Alvheim, Ingrid Bratberg-Jørgensen, John Kibrom Fishazion, Nicolai Francker, Mikkel Hallingstad, Sebastian Vatle Hansen, Mathias Larsen Lilleby, Mia Lemoni Lindgreen, Alexander Lindås, Thea Lundberg, Mats Lunde, Selihom Abraha Mulubrhan, Victor van Nesmoen, Brage Nordbø, Vera Rosnes, Sverre Abdou Ryeng, Niklas Seilø Solheim, Elias Rognerud Storhaug) vant andrepris i Holbergprisen i skolen 2021 med prosjektet "Effekten av høytlesing", der klassen undersøkte om erfaringer fra barndommen påvirker lesevanene senere i livet. 

Fagjuryens uttalelse

Forskningsrapporten tar utgangspunkt i en hypotese om at det å bli lest for som barn, kan gjøre det lettere og mer naturlig å lese bøker når man blir eldre. Elevene argumenterer overbevisende for at det er sammenheng mellom hvor mye man blir lest for som barn og lesevaner senere i livet, og forankrer dette i aktuell forskning på feltet.  

Elevene viser et høyt refleksjonsnivå, blant annet gjennom arbeidet med å formulere forskningsspørsmål, valg av metode og teori, og ved en kritisk holdning til egen forskning, og analysen fremstår som strukturert og presist gjennomført. Dette er det beste kvantitative forskningsbidraget i årets konkurranse, og det er svært imponerende at en hel klasse har samarbeidet om prosjektet, og har levert en så gjennomarbeidet og solid rapport. Elevenes modne etiske refleksjoner og betraktninger hever rapportens kvalitet. 

Juryen gratulerer med et svært gjennomarbeidet og imponerende forskningsarbeid, og med andreprisen i Holbergprisen i skolen 2021. 

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr.

Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken.

Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Fagjuryen
Alle innsendte elevprosjekter blir vurdert av en egen fagjury. I 2021 har juryen bestått av:

Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (juryleder)

Sveinung Arnesen, samfunnsforsker ved NORCE, førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Åsne Berge, avdelingsleder for studiespesialiserende fag ved Vest-Telemark videregående skole

Ketil Zachariassen, førsteamanuensis i moderne historie ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Jørn Ljunggren, forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo