Tidligere prosjektoppgaver

Oppgaveforsider 2015

Prosjektene som har vært gjennomført i Holbergprisen i skolen siden starten i 2004 har et stort spenn i tematikk og vinklinger. Å se på tidligere oppgaver er et bra startsted for å få inspirasjon til valg av tema og tips til utforming av problemstillinger og gjennomføring av prosjektene.

2020

Vestby videregående skole: «Hvem tror vi at vi er?»
Elvebakken videregående skole: «Ikke kun mellom linjene»
Fagerlia videregående skole: «Trivsel og læringsmiljø i store og små skoleklasser»

2019

Kirkenes videregående skole: "Åndeverdenen i den moderne verden"
Kongsberg videregående skolet: "Han som talte Roma midt i mot".
Oslo by steinerskole: "Gatelangs fra øst til vest: En studie av statusforskjeller blant gatenavnene i Oslo".

2018

Heggen videregående skole: "Norsk holder 'basically' på å dø ut"
Elvebakken videregående skole: "Regjeringskvartalet - åpent og inviterende eller lukket og ekskluderende?"
Eikeli videregående skole: "Diskriminering i arbeidslivet"

2017

Dahlske videregående skole "Prestasjonskulturens bakside- puggedop"
Elvebakken videregående skole "Norge og ressursenes forbannelse"
Vestby videregående skolen "Blir jeg studieforberedt?"

2016

Fredrik V's videregående skole: "Hvordan forstår ungdom begrepet hverdagsintegrering, og hvilke tanker har de om eget bidrag til hverdagsintegrering?"
Randaberg videregående skole: "Venteromskultur"
Stavanger katedralskole: "Når litt surdeig gjennomsyrer hele deigen. En studie av fellesskapet i Jehovas vitner"

2015

Elvebakken videregående skole:  "Unge og medvirkning"
Olsvikåsen videregående skole: "Læreryrket - en profesjon i faresonen. En oppgave om frafall blant nyutdannede lærere"
Rosenvilde videregående skole:  "Kodeveksling i en tospråklig norsk-italiensk familie"

2014

Elvebakken videregående skole: "Kven er ikke kven – kvenenes stillfarne kamp for anerkjennelse"
Langhaugen videregående skole: "Livet med ”Gullbilletten”? Muligheter og utfordringer for unge voksne som kom alene til Norge som mindreårig"
Bergen Katedralskole: "LEGO – en bremsekloss for likestillingen?"

2013

Bergen Katedralskole: "Det Bergenske Dampskibsselskap under andre verdenskrig"
Rosenvilde videregående skoler: "De usynlig innvandrerne"
Elvebakken vidergående skole: "Victoria Terrasse"

2012

Langhaugen videregående skole med prosjektet: ”Digitaliseringen av skolen”
Oslo Handelsgymnasium med prosjektet: ”Søskenforhold og Downs Syndrom”
Vennesla videregående skole med prosjektet: ”Min familie under den industrielle revolusjon”

2011

Mysen videregående skole: "Kulturkonflikter i samfunnet"
Lundenestet videregående skole: "Brysame byrdar - Eit forskingsprosjekt om sjølvbilete."
Vadsø videregående skole: "Kongekrabben - Ressurs eller fiende?"

2010

Langhaugen videregående: "De usynlige - En forskningsrapport om bruk av ulovlige hjelpemidler på prøver."
Vågsbygd videregående skole: "Er ”Ny Start i arbeidslivet” et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?"
Glemmen videregående skole: "Reality vs. virkelighet: Ulike grenser og tabuer på reality-tv, sammenliknet med det virkelige liv."

2009

Fana videregående: "Filmatisering av romaner"
Rosenvilde videregående skole: "Hvert skritt teller!"
Vadsø videregående: "Mortensnes - mer enn bare et nes"

2008

Langhaugen videregående skole: "Wikifiseringen av skolen"
Bergens Handelsgymnaisum: "PC i skolen - Verktøy eller krykke?"
Skarnes videregående skole: "Hvilke dialektforskjeller finnes i Sør-Odal og Nord-Odal?
og Vadsø videregåande skole: "Fiskekulturen"

2007

Stavanger Katedralskole: "Lykkejegerne: - Hva innebærer lykke for ungdom i Shatila og Stavanger?"
Glemmen videregående skole: "Ungdoms nedlastningsvaner og holdninger til ulovlig nedlastning"
Langhaugen videregående: "Blod er tjukkere enn vann.En sosiologirapport om fotballens supporterkultur med hovedfokus på Bergen og Brann"

2006

Bergen Handelsgymnasium: "Ungdom og skolematvaner"
Levanger videregående skole "Ungdom og utvekslingsopphold. Hvordan påvirker utvekslingsopphold i utlandet holdninger, atferd og karrierevalg hos den enkelte elev?"