Holbergprisens intervju med Manuel Castells

Du har en omfattende bibliografi på CVen din og har vært innom mange forskjellige områder. Hvilke tema synes du har vært viktigst?

Min analyse av makt i forskjellige kontekster og ulike deler av samfunnet har vært det overordnede temaet som er blitt studert i alt mitt arbeid. Makt i byen. Makt i og fra kommunikasjonsteknologien. Makt i globaliseringen. Kommunikasjonsmakt, det vil si makten og motmakten som er innebygd i mediene og i Internettet.

Spesifikke temaer som jeg tror vil stå igjen fra mitt arbeid er kartleggingen av økonomier, samfunn og kulturer ved begynnelsen av den digitale tidsalder og at jeg satte ord på konseptet “nettverkssamfunnet” som et sentralt element i forståelsen av de endringene som den digitale revolusjonen har satt i gang i samspill med hva jeg har kalt the culture of autonomy og den økonomiske globaliseringen.

Hva er du opptatt av i dag?

Den rollen digitale kommunikasjonsteknologier har i sosiale bevegelser og i nye former for politisk demokrati, de sosiale implikasjonene av den neste generasjonen med kommunikasjonsteknologier samt kulturell og sosiale analyse av finanskrisen.

Hvordan vil du definere ditt nåværende intellektuelle prosjekt?

Å fremskaffe en uavhengig, metodisk rigorøs og teoretisk relevant analyse av de pågående sosiale prosessene med en virvelvind av raske sosiale og teknologiske skifter formende folks tilværelse. Hos mange bidrar en dårlig forståelse av disse prosessene til å skape forvirring og usikkerhet.

Vet du noe om hva som foregår innen samfunnsvitenskapelig forskning i Skandinavia?

Absolutt, siden 1967 har jeg reist regelmessig til Skandinavia. Jeg er æresdoktor ved Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, og ved Tekniske Høyskolen i Helsinki. Jeg har forsket på og skrevet en bok om Finland. Jeg har forelest i Sverige, Finland, Danmark og Norge, og jeg har hatt doktorgradsstudenter fra alle disse landene. Jeg har mange gode kolleger og nære venner i Finland og Sverige.

Hva mener du om internasjonale forskningspriser som Holbergprisen?

Disse prisene spiller en avgjørende rolle i å anerkjenne innsatsen til forskere som har viet livene sine til forskning, i stedet for til det vanlige maktspillet innen næringsliv og politikk. Prisene representerer også et betydlig stimuli i jakten på den kreativiten som er en viktig drivkraft bak menneskelig fremgang.