Foto: Denise Applewhite / Princeton University.

Michael Cook

Storbritannia
Princeton University

Vinner av Holbergprisen

Holbergprisen 2014 ble tildelt den britiske religionshistorikeren Michael Cook.

Holbergkomiteens begrunnelse:

Michael Cook er en av vår tids ledende eksperter på Islams historie og religiøse tenkning. Han har omdefinert forskningsfelt som osmanske studier, dannelsen av tidlige islamske politiske fellesskap, Wahhabiyyabevegelsens historie og islamsk rett, etikk og teologi. Hans bidrag til studiet av Islam, fra religionens opprinnelse og frem til i dag, viser at han til fulle behersker tekstlige, økonomiske og samfunnsvitenskapelige tilnærminger til feltet. I tillegg til å legge vekt på den historiske konteksten, fremhever han betydningen av religiøse verdier i utviklingen av den islamske sivilisasjonen fra middelalderen og frem til i dag.

I boken, Population Pressure in Rural Anatolia, 1450-1600 (1972), gjorde Cook bruk av osmansk arkivmateriale som da nettopp hadde blitt gjort tilgjengelig. Her testet Cook Fernand Braudels antakelser om Det osmanske imperiet på 1500-tallet. I boken Hagarism: The Making of the Islamic World (1977), utfordret Cook og Patricia Crone den rådende vitenskapelige oppfatningen av Islams fremvekst ved å legge vekt på den tidens ikke-muslimske beretninger. Selv om deres hovedantakelse fortsatt er omstridt, har deres metodologi og forskningsspørsmål endret studiet av hvordan vi studerer Islams historie.

Cooks tredje bok, Early Muslim Dogma: A Source-Critical Study (1981) er ansett som et pionerarbeid innenfor det filologiske studiet av tidlige islamske tekster. Det plasserer islamsk teologi innenfor den videre sammenhengen som datidens kristne debatt utgjorde. Hans hovedverk, Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought

I de to bøkene Muhammad (1983) og The Koran: A Very Short Introduction (2000), ga Cook en ny fremstilling, både for fageksperter og det allmenne publikum, av det større kulturelle og religiøse miljøet som Islam, Profeten og Koranen vokste frem fra. Han har også skrevet artikler om opprinnelsen og den tidlige utviklingen av Wahhabismen på Den arabiske halvøyen. Dette arbeidet er av uvurderlig betydning for vår forståelse av en viktig muslimsk reformbevegelse. Cooks nyeste bok, Ancient Religions, Modern Politics: The Islamic Case in Comparative Perspective

Michael Cooks forskning er preget av en klar forståelse av Islam som en levende moralsk og rettslig tradisjon. Han har vist hvordan denne rike og sammensatte tenkningen bidrar til vår forståelse av viktige spørsmål i samtiden og avdekker nye perspektiver på forholdet mellom religion, politikk og rettslige forhold.