Holbergsymposiet: "Democracy as a Community of Life"

Holbergsymposiet holdes til ære for årets holbergprisvinner og hans forskning.

Holbergsymposiet: "Democracy as a Community of Life" holdes til ære for årets holbergprisvinner Achille Mbembe og hans forskning. Etter en kort innledning om det overordnede temaet ved holbergprisvinneren, holder tre inviterte gjester hver sitt innlegg. Etter foredragene følger paneldiskusjon med åpning for Q&A og avsluttende kommentarer.

Talere

  • Achile Mbembe, mottager av Holbergprisen 2024; research professor ved Wits Institute for Social and Economic Research.
  • Ato Quayson, professor ved Stanford University.
  • Nasrin Olla, assistant professor ved University of Virginia.
  • Paul Gilroy, Founding Director, Sarah Parker Remond Centre for the Study of Race and Racism, University College London.
  • Moderator: Bjørn Enge Bertelsen, professor ved Universitetet i Bergen og faglig leder av Holbergprisen.

En mer utfyllende beskrivelse av temaet, de enkelte foredragene, og talerene finner du på den engelske arrangementsiden.

Dette arrangementet er en del av Holberguken 2024, som finner sted i Bergen og Oslo 4.-7. juni.

Påmelding til Holberguken 2024

Dato

til 12:00, CEST.
Sted
Universitetsaulaen i Bergen
Praktisk informasjon
Fri adgang.

Arrangementet krever påmelding.

Arrangementet vil bli direktesendt og være tilgjengelig for ettertiden på Youtube.