Hva er bevissthet? En oppvarming til Holbergdebatten.

Holbergdebatten spør i år hvordan bevissthet oppstår, og om den finnes utenfor hjernen. Som en oppvarming til debatten inviterer vi til frokostmøte, der tre forskere fra Universitetet i Bergen vil diskutere hvordan bevissthet kan forstås.

Dette frokostmøte er en oppvarming til Holbergdebatten 2023: "Does Consciousness Extend Beyond Brains?"

 Bidragsytere

Image
Kenneth Hugdahl

Kenneth Hugdahl

Kenneth Jan Hugdahl er professor emeritus i biologisk psykologi ved Universitetet i Bergen med bistilling ved Haukeland Universitetssykehus. Han har i en årrekke forsket på hjernen og dens funksjoner, ikke minst på forståelse av årsaksfaktorer bak alvorlige psykiske lidelser, spesielt hørselshallusinasjoner. Hugdahl var en av pionerne for bruk av fMRI som metode i Norge for funksjonell avbildning av hjernen. Han har mottatt en rekke priser og utmerkelser for sin forskning, bl.a. Forskningsrådets Møbiuspris og Helse-Vests Forskningspris, og har to ganger mottatt ERC Advanced Grant fra det Europeiske Forskningsråd.

 

Image
Mette Kristine Hansen

Mette Kristine Hansen

Mette Kristine Hansen er førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitet i Bergen. Hansens er i sin forskning opptatt av å få en bedre forståelse av opplevd bevissthet (phenomenal consciousness) og dens rekkevidde. Hun er opptatt av spørsmål som: Hvilke tilstander er opplevd bevisste? Kan kognitive tilstander være opplevd bevisste? Hvordan skal vi forstå forholdet mellom bevissthet og kognisjon? Hvordan påvirker våre kognitive tilstander persepsjon og perseptuell opplevelse? Hansens doktoravhandling omhandler noen av disse problemstillingene, og hun har også publisert artikler som tar opp forholdet mellom persepsjon og kognisjon, samt om hvorvidt og hvordan vi er opplevd bevisste om våre tanker og andre kognitive tilstander. 

 

Image
Henrik Berg

Henrik Berg (moderator)

Henrik Berg er utdannet psykolog og filosof ved Universitetet i Bergen. Han er idag professor ved Senter for vitenskapsteori og ved Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen, samt professor ved Faggruppe for psykologi, Universitetet i Agder.  Bergs forskning spenner fra kunnskapstranslasjon og teoretiske forutsetninger for vitenskapene til etikk og kunnskapsteori. 

 

Dato

til 09:30, CET.
Sted
"Smauet", Nygårdsgaten 5
Praktisk informasjon
Gratis adgang, ingen registrering. Lett frokost vil bli servert fra kl. 08:00. Arrangementet vil ikke bli strømmet.