Foto: Ole Kristian Olsen

Marita Kristiansen

Akershus
Vestby videregående skole

Vinner av Lærerprisen

Marita Kristiansen ved Vestby videregående skole i Akershus er vinner av Holbergprisens lærerstipend 2015.

Lærerstipendet i 2015 går til  Marita Kristiansen ved Vestby videregående skole i Akershus for rapporten "Vestbymålet".

Lærerstipendet

Holbergprisen i skolens lærerstipend er etablert for å sette fokus på lærerens rolle i overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning og forskning, og for å motivere lærerne som er med i konkurransen til å dele sine erfaringer med andre. Mottageren av lærerstipendet får en pengegave på 15 000,-.