Foto: Privat

Mirjam Væring-Skogrand

Trøndelag
Kristen videregående skole Trøndelag

Vinner av Lærerprisen

Lærerprisen for 2024 går til Mirjam Væring-Skogrand ved Kristen videregående skole Trøndelag.

Årets lærerpris går til Mirjam Væring-Skogrand ved Kristen videregående skole Trøndelag. Hun mottar prisen for sin rapport «Motstandskraft – utvikling av kompetanse i ukjente situasjoner i praksis, og et forsøk på å forstå hvorfor elevene ikke synes noe om å stå i ukjente læringssituasjoner.»

Læreren tar i denne rapporten utgangspunkt i arbeidet med Holbergprisen i skolen, og i observasjonen av at det var mye motstand mot å skulle gå i gang med prosjektet. Dette blir utgangspunktet for en refleksjon over elevenes motvilje til å stå i ukjente læringssituasjoner og hvordan dette står i motsetning til fagfornyelsen. Fagfornyelsens ambisjon er å gi elevene erfaring med å håndtere ukjente situasjoner. Hvordan kan læreren legge til rette for dette i klasserommet, til tross for elevenes motvilje?

For å forstå dette nærmere gjennomføres to spørreundersøkelser, i ulike deler av prosessen. Spørsmålene er ment å fange opp motivasjonsfaktorer, samarbeid og opplevelse av mestring. Resultatene brukes for å studere utviklingen i holdninger til prosjektet mens det er i prosess. Svarene på undersøkelsen viste at det ikke nødvendigvis var friheten til å velge som gjorde oppstarten vanskelig for elevene. Heller ikke gruppesammensetningen var det egentlige problemet, men kanskje nettopp usikkerhet i møtet med nye utfordringer.  

Ved prosjektets slutt forteller elevene om økt motivasjon og mestring i tillegg til å ha blitt bedre på akademisk skriving og på utvikling av forskningsmetodologi. Eleven kan oppøves i å stå i ukjente læresituasjoner, og deltagelsen i Holbergprisen i skolen er et eksempel på dette. Væring-Skogrand konkluderer med at lærerene «…må stå der som filosoferende, undrende og stødige livbøyer, et fyrtårn i stormfullt farvann.»

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr.

Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken.

Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.