Lærerseminaret 2023

Holbergprisen i skolen arrangerer et årlig todagersseminar for lærerne som deltar. Seminaret markerer oppstarten for skoleprogrammet i inneværende skoleår. Tematikken for årets seminar er "Forskning på kontroversielle tema".

“Hva gjør du hvis elevene vil forske på transkjønnede og du vet at det sitter minst en person i klasserommet som er direkte berørt av problematikken? Hvilke utfordringer kan oppstå når elever tar utgangspunkt i selvopplevde erfaringer for sin forskning? Hvordan håndterer man elevforskning på innvandringsspørsmål samtidig som man ivaretar hensynet til en multikulturell elevmasse?” 

Dette er bare noen eksempler på forskningsspørsmål som kan være både utfordrende å håndtere i en klassesetting, og som kan innebære forskningsetiske dilemma. Samtidig er kanskje slike spørsmål nettopp viktige å belyse og bidrar til samfunnsnyttig kunnskap. Men hva gjør at noe blir kontroversielt, og hvordan kan man forske på tema som skaper debatt og uenighet i samfunnet? Hvilke tema skaper følelsesmessig engasjement, og hva gjør vi når elevene vil forske på betente og omstridte tema?  

I Holbergprisen i skolen ser vi at stadig flere elever ønsker å forske på spørsmål som oppfattes som emosjonelle, sensitive eller konfliktskapende, som for eksempel identitetspolitiske spørsmål.  Samtidig kan dette være krevende prosjekter å veilede med mange ulike hensyn som skal ivaretas.  På årets fagseminar retter vi derfor fokus mot «Forskning på kontroversielle tema». Vi har invitert erfarne forskere til å dele sin kunnskap, samtidig som vi vil tilrettelegge for å utveksle erfaringer og jobbe med konkrete spørsmål sammen med gode kollegaer.  Formålet med seminaret er å diskutere muligheter, men også utfordringer knyttet til forskningstema som skaper blest og kontrovers. 
 
Vi vil også sette av tid til å diskutere forskningsprosessens ulike faser og utfordringer og har invitert fjorårets elevprisvinner og lærerprisvinner til å dele sine erfaringer.  

I tillegg kommer disse innleggsholderne: 

  • Stine Helene Bang Svendsen (NTNU)
  • Mette Andersson (UiO)
  • Heming Gujord (UiB)

Påmeldingslenke og mer informasjon vil sendes ut til deltakerskolene når disse er kunngjort. 
Ta gjerne kontakt med vårt sekretariat dersom du har spørsmål eller innspill: E-post: his@holbergprisen.no 

Velkommen til seminar! 

Dato
Starter: -
Slutter: - 16:00, CET.
Sted
UiB Læringsarena. Nygårdsgaten 5, UiB
Praktisk informasjon
Holbergprisen i skolen arrangerer årlig et lærerseminar med opp til to inviterte deltakere fra hver skole som deltar. Programmet består av faglig påfyll fra blant annet forskere, tidligere vinnere og utveksling av erfaringer deltakerne i mellom.