Mesterklasse med Achille Mbembe: "Thoughts on the Planetary"

Fem ph.d.-kandidater fra Norden kommer til Holberguken 2024 for å delta i en mesterklasse med årets Holbergprisvinner Achille Mbembe.

Holbergprisen inviterer fem ph.d.-stipendiater i de nordiske landene til Bergen for å delta i mesterklasse med årets Holbergprisvinner, Achille Mbembe,  5. juni 2024. Temaet for diskusjonen er "Thoughts on the Planetary".

Hver av deltakerene blir bedt om å holde en kort presentasjon knyttet til temaet og den litteraturen som Holbergprisvinner har valgt ut for arrangementet. Presentasjonene etterfølges av en åpen diskusjon mellom Mbembe og PhD-kandidatene.

Deltakere

 • Achile Mbembe, mottager av Holbergprisen 2024; research professor ved Wits Institute for Social and Economic Research.
 • Maipelo Gabang, ph.d.-kandidat ved Stockholm Könstnarliga Högskola
 • Signe Søndergaard Moore, ph.d.-kandidat ved Københavns Universitet
 • Marta Mboke Tveit,  ph.d.-kandidat ved Universitetet i Oslo
 • Apostolos Tsiouvalas, ph.d.-kandidat ved UiT – Det arktiske universitet
 • Eeva Mäkinen, ph.d.-kandidat ved University of Lapland

Litteratur

Deltakerene har blitt bedt om å forberede seg med utgangspunkt i følgende litteratur (ca 300 s.):

 • Achille Mbembe, Out of the Dark Night. Essays on Decolonization (New York, Columbia University Press, 2020), pp. 1-41; 42-89; 223-230
 • Achille Mbembe, Critique of Black Reason (Durham, Duke University Press, 2017), Introduction (pp.1-9), Chapter 1 and 2 (pp. 10-77) and Epilogue (pp. 179-184).
 • Achille Mbembe and David Theo Goldberg. "The Reason of Unreason: Achille Mbembe and David Theo Goldberg in conversation about Critique of Black Reason", Theory, Culture & Society, volume 35, 7-8, 2018.
 • Achille Mbembe, "Futures of Life & Futures of Reason", Public Culture, volume 33, 1, 2021, pp. 11-33.
 • Achille Mbembe, Brutalism (Durham, Duke University Press, 2023), Introduction & Conclusion, pp. 1-26; pp. 126-150.
 • Achille Mbembe, The Earthly Community. Reflections on the Last Utopia (Rotterdam, V2_Publishing, 2022), Introduction, Chapter 5 and Conclusion (pp. 7-34; 101-125)

En mer utfyllende beskrivelse av temaet, de enkelte foredragene, og talerene finner du på den engelske arrangementsiden.

Dette arrangementet er en del av Holberguken 2024, som finner sted i Bergen og Oslo 4.-7. juni.

Påmelding til Holberguken 2024

Dato

til 12:00, CEST.
Sted
Universitetsaulaen i Bergen
Praktisk informasjon
Fri adgang.

Arrangementet krever påmelding.

Arrangementet vil bli direktesendt og være tilgjengelig for ettertiden på Youtube.