Foto: Scanpix/Marit Hommedal

Carina Keskitalo

Sverige
Umeå universitet

Vinner av Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen 2007 ble tildelt den svenske samfunnsviteren Carina Keskitalo.

Begrunnelse fra Nils Klim-prisens fagkomité:

"Nils Klim prisen for 2007 tildeles Carina Keskitalo (32) ved Umeå Universitet, Sverige. I sin PhD doktoravhandling Constructing 'the Arctic': Discourses of International Region-Building, viser hun en dyp forståelse for særtrekk ved de arktiske områder, både i et historisk og i et nåtidsperspektiv. I sine senere arbeider, basert på dybdeintervjuer av lokale informanter, har hun utvidet og utdypet vår forståelse for miljøressursene i de europeiske arktiske strøk og med særlig blikk for den samlede regionale innvirkning av forhold som globalisering og klimaendringer, slik disse berører de lokale miljøer. Keskitalos forskning viser at aktører i sårbare arktiske områder må tilpasse seg til endringer i normer og beslutninger som gjøres i de lokale, nasjonale og internasjonale fagmiljøer. Hun argumenterer for at tilpasning til endringer må innbefatte tverrsektoriell kommunikasjon og feedback. Hennes tverrdisiplinære og helhetlige tilnærmning til arktisk forskning har oppnådd bred internasjonal anerkjennelse. Hennes analyser av fenomenet arktisk identitet siteres nå i internasjonale forskningsfora, og det hun har publisert omkring disse spørsmål inngår allerede som kurslitteratur over hele verden."

CARINA KESKITALO
(f. 1975)

Carina Keskitalo, førsteamanuensis ved Institutt for kulturgeografi ved Umeå universitet.

Lenker

Personside: Umeå Universitet