Foto: Veikko Somerpuro

Daria Gritsenko

Finland
Helsingfors universitet

Vinner av Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen for 2021 tildeles finsk-russiske Daria Gritsenko, for hennes betydelige forskningsbidrag i krysningsfeltet mellom statsvitenskap, miljøstudier og digital humaniora.

Daria Gritsenko er førsteamanuensis (Assistant Professor) i Russisk og Eurasiske studier ved Helsingfors universitet, hvor hun er tilknyttet Aleksanteri-instituttet og Helsinki Institute for Sustainabilty (HELSUS). Hun er en særdeles begavet ung forsker som har bidratt med innovativ, tverrfaglig forskning i krysningsfeltet mellom statsvitenskap, miljøstudier og digital humaniora. 

Med sin mangfoldige bakgrunn – med akademiske grader fra Russland, Tyskland og Finland – er hun allerede blitt en profilert internasjonal forsker. I tillegg har hun mottatt en rekke stipendier, med forskningsopphold i USA, Japan, Storbritannia, Norge og Spania. I løpet av sin karriere har hun spesialisert seg innenfor arktiske studier, så vel som i forskning innen maritim transport, energi og bærekraft. All hennes forskningsaktivitet er høyst relevant når det gjelder vår tids globale spørsmål knyttet til politisk styring og klima og miljøvern. I sin senere forskning har hun i økende grad befattet seg med stordata for å studere politisk styring i Russland, blant annet når det gjelder fornybar energi. Hun har en ambisiøs og kreativ faglig tilnærming til disse brennbare spørsmålene, hvor hun kombinerer digitalisering med analyser av miljø og samfunn. I så måte utviser hun stort mot som forsker. 

Gritsenko har publisert et imponerende antall vitenskapelige artikler i velrennomerte tidsskrifter og har vært en dynamisk kraft i etableringen av et miljø i Helsingfors som er ledende innen hennes forskningsfelt. I spørsmål om teknologi, kultur og bærekraft har hun fra sitt nordiske ståsted også bidratt med å etablere viktig kontakt over landegrensene i det eurasiske området. 

Daria Gritsenkos dristige og ressurssterke tilnærming, hennes imponerende bredde i forsknings-felt og hennes metodologiske kompetanse gjør henne til en høyst verdig mottaker av Nils Klim-prisen 2021. 

På vegne av Nils Klim-komitéen, 

Ástráður Eysteinsson, komitéleder 

DARIA GRITSENKO

(f. 1986) 

Daria Gritsenko er førsteamanuensis i russiske og eurasiske studier ved Helsingfors universitet, hvor hun fullførte hun sin PhD-grad i samfunnsvitenskap i 2014, og hvor hun også ble dosent i Environmental Policy i 2018. Gritsenko har hatt opphold som gjesteforsker i Tromsø, Sapporo (Japan), Exeter (Storbritannia) og Las Palmas (Spania). Fra 2018 til 2019 var hun Fellow ved det prestisjetunge Fulbright Arctic Initiative og Visiting Scholar ved George Washington University (DC, USA). Her forsket hun på muligheter for utvikling av fornybare energikilder i de russiske nordområdene.

Gritsenko forsker på offentlig politikk og styring, med særlig fokus på samspillet mellom statlige og ikke-statlige aktører, når det gjelder endringer i naturlige og teknologiske omgivelser. Hennes arbeider har blitt publisert i høyt ansette akademiske tidsskrifter, inkludert Energy Policy, Energy Research and Social Science, Elementa, Policy Studies Journal, og Regulation and Governance.

I 2017 var Gritsenko med på å etablere forskningsnettverket Digital Russia Studies, som utforsker nye måter å kombinere data- og samfunnsvitenskapelige metoder på i områdestudier. Dette initiativet resulterte i en flerfaglig publikasjon: The Palgrave Handbook of Digital Russia Studies (2021). Boken viser hvordan det “digitale” endrer bade Russland og forskningsmetodene som benyttes i russlandsstudier, og den gir en praktisk metodologisk veiledning.

Gritsenko og hennes familie tilbringer vintrene i Helsingfors og somrene på en liten energi-uavhengig øy blant de baltiske øyer.

LENKER

Personside ved Helsingfors Universitet

Begrunnelse fra Nils Klim-komitéen

Nils Klim-seminaret: "Aligning Digitalisation and Sustainability"

Prisutdeling for Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2020 og 2021

Nils Klim-prisvinner Daria Gritsenkos takketale