Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

David Bloch

Danmark
Københavns Universitet

Vinner av Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen 2009 ble tildelt den danske filologen David Kristian Bloch.

Begrunnelse fra Nils Klim-prisens fagkomité

"David Kristian Bloch, født 1975, er forsker ved Saxo-Instituttet ved Københavns Universitet. Hans forskningsområder er gresk og latinsk filologi og antikkens og middelalderens filosofi. Han tok sin PhD-grad med en avhandling om Artistoteles’ De Memoria et Reminiscentia ved København Universitet i 2006. Avhandlingen er et helt fremragende stykke arbeid. Han presenterer her en ny kritisk utgave av Aristoteles’ tekst basert på en nylesning av de atten greske manuskriptene fra før 1400 og de to latinske parafraseringene fra middelalderen. Avhandlingen omfatter også en original nytolkning av Aristoteles’ teori om hukommelsen og en analyse av hvordan denne teorien ble mottatt av muslimske og kristne forfattere i middelalderen. PhD-avhandlingen ble publisert som en bok med tittelen Aristotle on Memory and Recollection hos forlaget Brill i Leiden i 2007. Et sammendrag av handlingen er også presentert i en artikkel i Revue d´Histoire des Textes (2008). Av betydning for den akademiske verden er også hans kommenterte oversettelse til dansk av den greske teksten, som kom i en egen publikasjon i 2007.

Blochs avhandling er original og solid, fundert som den er på et imponerende filologisk og filosofisk forskningsarbeid som spenner over både antikken og middelalderen, over både den greske og den latinske verden.

Etter PhD-graden har Bloch arbeidet med ulike filosofiske og filologiske temaer som har resultert i et stort antall publikasjoner på engelsk og dansk. Aristoteles og middelalderens omfattende aristoteliske tradisjon utgjør en sentral del av hans vitenskapelige arbeid, men han har også tatt for seg Kierkegaard, Pierre d’Auvergne, Seneca og Racine. Aristoteles var den tenker som i størst grad formet den filosofiske og vitenskapsteoretiske kunnskap som preget middelalderen og dannet grunnlaget for den moderne tids vitenskapelige og teknologiske revolusjon. Når det gjelder spørsmålet om hvordan antikkens filosofi og vitenskap er blitt videreført gjennom tidene og hvilken betydning det har hatt, er det ennå mye vi ikke forstår. Det er stor mangel på unge, kompetente forskere innen feltet, særlig av dem som kombinerer filologi, lingvistikk og filosofi. David Kristian Bloch framstår her som en rara avis, en sjelden fugl, idet han med sin omfattende kompetanse viderefører en lang vitenskapelig tradisjon som er avgjørende for å forstå det europeiske tenkesetts historie. For å kunne forstå oss selv og hvordan vi tenker, er teoretiske og tverrfaglige studier av den typen dr. Bloch driver, av aller største betydning."

Når David Kristian Blochs kompetanse favner så bredt, blir hans arbeid også av stor interesse for alle som ønsker en dypere forståelse av opprinnelsen til de teoretiske ideene som har formet den moderne verden."

DAVID KRISTIAN BLOCH
(f. 1975)

Dacid Blochs forskningsinteresser er gresk og latinsk filologi og filosofi fra antikken og middelalderen.

Han er forsker ved Saxo-instituttet ved København Universitet. 

Lenker

Personside: Københavns Universitet