Foto: Eivind Senneset

Francesca Refsum Jensenius

Norge
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Vinner av Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen 2018 ble tildelt den norske statsviteren Francesca Refsum Jensenius.

Nils Klim-komitéens begrunnelse

Konkurransen om Nils Klim-prisen blir stadig hardere år for år. I år hadde komitéen et imponerende antall kandidater å velge mellom. Komitéen har besluttet å anbefale seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Francesca Refsum Jensenius som årets prisvinner. Francesca Refsum Jensenius oppfyller til fulle alle kriteriene til Nils Klim-prisen. Hun er en fremragende statsviter, hvis viktigste arbeid opprinnelig fokuserte på valgsystemer i India. I dag omfatter hennes forskning et område som går på tvers av flere disipliner: utviklingsstudier, kjønnsstudier, komparative studier av juridiske institusjoner og bestemte gruppers økonomiske handlingsrom. Hun behersker både kvalitative og kvantitative metoder. Hennes publikasjonsliste er imponerende, inkludert hennes bok Social Justice through Inclusion: The Consequences of Electoral Quotas in India(Oxford University Press, 2017), i tillegg til en rekke fagfellevurderte artikler i høyt renommerte tidsskrift.  Hun har i senere tid mottatt prestisjefylte forskningsmidler. Komitéen vil også berømme henne for hennes vilje til å dele sine forskningsdata med andre, samt til å påta seg mange profesjonelle verv.

Jensenius studerte ved Universitetet i Oslo (bachelorgrad i statsvitenskap) og Duke University (mastergrad i sammenlignende politikk og Hindi), og hun mottok sin ph.d.-grad ved University of California, Berkeley. Hun har mottatt Fulbright-stipend, så vel som reisestipend fra, blant andre, UC Berkeley og the American Scandinavian Foundation. Jensenius har anvendt denne solide bakgrunnen til å gjennomføre banebrytende studier, der hun kombinerer kvantitative og kvalitative metoder i en nyansert utforskning av hva det betyr for de laveste kastene (tidligere kalt ”untouchables”) i India å inneha reserverte seter. Hun viser på en overbevisende måte at kvotesystemet er positivt for hvordan kasten oppfattes av omverdenen, men det tjener ikke nødvendigvis kasten selv. Når det gjelder hennes seneste forskningsarbeid, har komitéen latt seg imponere av de store anstrengelsene hun har investert i å samle inn valide data, og av hvordan konklusjonene brukes til å fokusere på bredere spørsmål av høy sosial relevans. Ikke bare har hun beveget seg utover studier av valgsystem og hen mot studier av eliter og kjønn i India; i sitt postdoktor-prosjekt tar hun for seg komparative studier av kvinners økonomiske handlingsrom og rettslige regimer på tvers av kontinenter. Jensenius fremviser fremragende skriveferdigheter, med en evne til å håndtere komplekse teorier så vel som empiriske data med samme eleganse og klarhet. Hennes karriere gjør henne ytterst velegnet som rollemodell for yngre forskere.

På vegne av Nils Klim-komitéen
Professor Frans Gregersen
Komitéleder

FRANCESCA R. JENSENIUS

(f. 1983)

Francesca R. Jensenius jobber med komparativ politikk og komparativ politisk økonomi, med et regionalt fokus på Sør-Asia og Latin-Amerika. Hun er særlig interessert i spørsmål relatert til hvordan valgdynamikk og institusjonell utforming påvirker forskjellige typer ulikhet i samfunnet. Flere av hennes publikasjoner handler om statens rolle i å gi minoriteter og kvinner mer politisk og økonomisk innflytelse i India og andre steder.

Jensenius har en Ph.D. i statsvitenskap fra University of California, Berkeley (2013), der hun spesialiserte seg innen sammenliknende politikk, sørasiatisk politikk og forskningsmetode. I dag er hun seniorforsker ved NUPI og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap.

Lenker

Presentasjon: NUPI 

Personlig hjemmeside

Cirriculum Vitae

Nils Klim-seminaret: "The Politics of Inclusion: Electoral Quotas in India"

Nils Klim-seminaret

Nils Klim-intervjuet