Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Ingvild Almås

Norges Handelshøyskole

Vinner av Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen 2013 ble tildelt den norske økonomen Ingvild Almås.

Begrunnelse fra Nils Klim-prisens fagkomite:

Ingvild Almås (født 1978) er utdannet økonom ved Universitetet i Oslo og har sin doktorgrad fra Norges Handelshøyskole (NHH). Hun har dessuten studert ved noen av de fremste universitetene i verden (Cornell, University College Dublin, Oxford, Yale og Princeton), noe som har gitt henne et internasjonalt perspektiv i tillegg til hennes eget skandinaviske utsiktspunkt. Ved å nominere Ingvild Almås til Nils Klim-prisen for 2013 har den faglige komitéen valgt en kandidat som har en klar og uvanlig bred forskningsprofil. Ingvild Almås er eneforfatter til artikler om inntektsforskjeller i de absolutt beste tidsskriftene i verden, som for eksempel American Economic Review, og hun er den eneste kvinne fra Norden som har vært eneforfatter til en artikkel i dette tidsskriftet. Hun har nylig vært medforfatter (sammen med ledende kolleger) til en artikkel om ‘Development of fairness preferences in children’ i Science.

Publikasjonslisten hennes kjennetegnes av mottoet: kvalitet er viktigere enn kvantitet. Listen er kort, men utsøkt. I tillegg har Ingvild Almås mer enn 10 artikler under arbeid om flere former for ulikhet (av størst betydning er de som har med kjønn å gjøre). Hun har også bidratt til utviklingen av eksperimenter i den økonomiske forskningen ved NHH. Vi har her utvilsomt å gjøre med en uvanlig begavet ung forsker.

Komitéen har nominert Ingvild Almås i vissheten om den grunnleggende betydningen av at Nils Klim-prisen gis til en kandidat som peker seg ut blant sine like og alt har produsert forskning på det høyeste internasjonale nivå. Hun er også fremragende i den forstand at hun tar opp tema som krever den høyeste teoretiske og metodologiske kompetanse samtidig som hun viser vedvarende engasjement i saker av stor allmenn betydning. Det er klart at forskjellige former for ulikhet er en side ved den menneskelige tilværelse som må håndteres på et globalt plan. Det er akkurat dette Ingvild Almås gjør.

INGVILD ALMÅS
(f. 1978)

Ingvild Almås sitt forskningsfokus ligger på økonomisk ulikhet.

Hun tok sin Ph.D. på Norges Handelshøyskole, men har i løpet av sitt utdanningsløp vært innom prestisjefylte skoler som Oxford, Yale og Princeton. I dag er hun Professor II på institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. 

Lenker

Intervju med Almås
Personside: Norges handelshøyskole
Forskningskarriere mellom Bergen og London
CV