Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Johan Östling

Sverige
Lunds universitet

Vinner av Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen 2010 ble tildelt den svenske historikeren Johan Östling.

Begrunnelse fra Nils Klim-prisens fagkomite:

Johan Östling, født 1978, er "filosofie doktor" ved Historiska institutionen ved Lunds universitet. Som forsker har han interessert seg for svensk, tysk og europeisk moderne historie. I sin doktorgradsavhandling, ”Nazismens sensmoral. Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning”, som han forsvarte i Lund i 2008, presenterer han en solid fundert, innovativ analyse av hvordan Nazi-regimet og grusomhetene som ble begått i Tysklands navn, påvirket Sverige i de tidligere etterkrigsårene. Den ”nazistiske erfaringen” utløste et intellektuelt jordskjelv i Sverige og førte til en gjennomgripende intellektuell nyorientering mot den anglosaksiske verden og bort fra tysk kultur. Dr. Östlings tilnærming er original på mange måter. Hans analyse peker på nasjonalsosialismens “sensmoral”, altså på de moralske og åndelige dimensjonene ved den historiske erfaringen. Mange nasjoner, ikke bare Sverige, og spesielt i Europa, kjemper fortsatt med denne erfaringen. Det er nettopp derfor Dr. Östlings arbeid er så interessant, ikke bare for svenskene, men for alle som ønsker å forstå hvordan nazismen, som ikke bare var et tysk fenomen, endret historiens løp og påvirker menneskers tankesett også i dag. Det er interessant å merke seg at Dr. Östlings avhandling faktisk har hentet sin inspirasjon i tyske intellektuelle tradisjoner som led under framveksten av tysk nazisme. Han bruker særlig hermeneutikken til Reinhart Koselleck og hans forståelse av erfaring og begrepshistorie. Fra sitt intellektuelle ståsted i det 21. århundret viser Dr. Östling på frapperende vis hvordan arven etter diktere og filosofer har satt sitt dype preg på transnasjonal europeisk historisk kultur. Dr. Östlings nåværende forskningsprosjekt fokuserer på høyere utdannings utvikling i Sverige. Med den pågående debatten om Bologna-prosessen som bakteppe undersøker han konfliktene mellom den gamle humboldtske tradisjonen og andre ideer om universitetet. Johan Östlings avhandling er et viktig bidrag til vår forståelse av nazismens konsekvenser for etterkrigstidens samfunn. Situasjonen i Sverige granskes mot en bred internasjonal bakgrunn som vil få en stor leserskare i Europa til å minnes og skape sin egen fortolkning. Dr. Östlings nåværende prosjekt, som undersøker forvandlingen europeiske universiteter nå går gjennom i et historisk perspektiv, er et godt eksempel på hans originalitet og nyskapende talent.

JOHAN ÖSTLING

(f. 1978)

Johan Östlings forskningsfokus ligger spesielt i kunnskapshistorie. 

Han er universitetslektor på Lunds Universitet og fikk også der sin Ph.D. om de svenske erfaringene i etterdønningene av andre verdenskrig. 

Lenker

Personside: Lunds Universitet

Intervju med Johan Östling