Foto: Thor Brødreskift

Katrine Vellesen Løken

Norge
Universitetet i Bergen

Vinner av Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen 2017 ble tildelt den norske samfunnsøkonomen Katrine Vellesen Løken.

Begrunnelse fra fagkomitéen

Nils Klim-komitéen har hatt gleden av å evaluere alle årets nominerte forskere fra de nordiske landene. På grunnlag av en grundig vurdering av alle nominasjonene anbefaler komitéen at Katrine Vellesen Løken, professor i økonomi ved Universitetet i Bergen, skal tildeles Nils Klim-prisen 2017.

Katrine Vellesen Løken er født i 1983 og ble professor i en alder av 31 år. Hennes forskningsmeritter er imponerende, og hennes forskningstemaer dekker sentrale spørsmål for den nordiske velferdsstaten, som hun tilnærmer seg med et sofistikert økonomisk perspektiv. Spekteret av temaer spenner fra studier av helse- og familiepolitikk til kriminologi. Et kjennetegn ved hennes forskning er den stringente og grundige bruken av matematiske modeller, med en særskilt vekt på den avgjørende årsaksfaktoren. Sammen med en rekke medforfattere har hun fordypet seg i spørsmål som potensielt kan endre fokus innenfor hennes eget forskningsfelt innen økonomi. Et annet aspekt ved hennes forskningsbidrag som gjør at hun utmerker seg i forhold til sine forskningsfeller, er hennes evne til å forfølge sine temaer, nærmere bestemt hvordan statlig politikk påvirker individuell adferd, på tvers av en rekke disipliner. Hennes forskning har en opplagt relevans for evalueringer av statlig politikk (for eksempel når det gjelder fødselspermisjon), også utenfor Norden, og hun har deltatt aktivt i den offentlige debatten, med utgangspunkt i sine forskningsresultater.

Katrine Vellesen Løkens publikasjonsliste overgår enhver forventning til en person på hennes alder. Hun har gjennomgående publisert i ledende internasjonale forskningstidsskrifter innenfor sin disiplin, som American Economic ReviewAmerican Economic Journal, Journal of Political Economy og Review of Economics and Statistics.

Hun skal ha honnør for å la presserende spørsmål om velferdsstaten bli en sentral del av forskningsfeltet økonomi. Katrine Vellesen Løken er en meget verdig vinner av Nils Klim-prisen og hun vil utvilsomt fungere som en inspirasjon for andre yngre forskere innenfor samfunnsvitenskapene.

På vegne av Nils Klim-komitéen,
Professor Frans Gregersen
Komitéleder

KATRINE VELLESEN LØKEN (f.1983)

Katrine Vellesen Løken er professor i økonomi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen. Hennes forskning dreier seg blant annet om tema som familieøkonomi, helse og kriminologi. 

Vellesen Løken tok sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen i 2010, og ble førsteamanuensis ved Institutt for økonomi (UiB) i 2013. I 2014, kun 31 år gammel, ble hun den yngste kvinnelige professoren i økonomi i Norge gjennom tidene.

Nils Klim-intervjuet

Lenker

Katrine Vellesen Løkens tale på prisutdelingen 8. juni

Cirriculum Vitae

Media

Lynforskeren Katrine Vellesen Løken (UiB.no / 2016) 

En effektiv professor (Intervju / På Høyden 2015)

Økonomiprofessor med stor påvirkingskraft (radiointervju / NRK Ekko 2016)