Foto: Ole Olesen

Rebecca Adler-Nissen

Danmark
Københavns Universitet

Vinner av Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen 2015 ble tildelt den danske statsviteren Rebecca Adler-Nissen.

Rebecca Adler-Nissen er en dansk forsker som jobber med internasjonal politisk sosiologi, EUs utvikling og forholdet mellom medlemsstatene. Hun er universitetslektor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet og har tidligere blant annet vært ansatt i det danske utenriksdepartementet.

Begrunnelse fra Nils Klim-prisens fagkomité.

Nils Klimkomitéen har besluttet å innstille Rebecca Adler-Nissen, lektor ved Institut for Statskundskab, Københavns universitet, som vinner av Nils Klim prisen 2015. Rebecca AdlerNissen har fornyet disiplinen ‘internasjonale relasjoner’ ved å integrere innsikter fra sosiologene Erving Goffman (‘Stigma management in International Relations’, International Organization 68/4 fra 2014) og Pierre Bourdieu (Bourdieu in International Relations, en redigert bok fra 2012) i dette overveiende asosiologiske forskningsfeltet. Hennes bidrag er i tillegg originalt gjennom den måten hun kombinerer antropologiske feltarbeidsmetoder og intervjuer i studien av diplomater som lever og arbeider innenfor det europeiske systemet med grundig analyse av deres politiske forhandlinger.

Rebecca Adler-Nissen har, til tross for sin forholdsvis unge alder, hun er 35, fått en posisjon på sitt eget felt som en ledende fornyende kraft. Hun er en av de sentrale pådriverne bak det som har blitt kalt praksisvendingen i studiet av internasjonale relasjoner. Rebecca Adler-Nissen har en PhD-grad og en mastergrad i statsvitenskap fra Københavns universitet. Hun har studert ved den franske eliteinstitusjonen Sciences-Po i Paris. I studiet av den Europeiske Unionen er det fremdeles en stor fordel å kunne snakke fransk. Hun har vært gjesteforsker ved Centre for International Security Studies (Sydney), McGill University/Université de Montréal (Montreal) og The European University Institute (Firenze). Hun deltar i flere samarbeidende forskernettverk og er nesteleder, eller leder sammen med andre, flere nye og pågående prosjekter om Europa som et statssystem som er involvert i flere spill om suverenitet. I dette perspektivet er Europa en prosess i stadig utvikling og ikke en stabil tilstand.

Rebecca Adler-Nissen har hatt teft til å finne og forske på tema som er aktuelle og vesentlige. To eksempler er «utmeldingsklausulene» for Storbritannia og Danmark i den Europeiske Union (se hennes nylig utgitte bok Opting out of the European Union, Cambridge University Press 2014), og de brysomme hvalfangstspørsmålene i forholdet mellom Færøyene og Danmark. Hun integrerer elegant historisk, antropologisk og juridisk kunnskap, ikke bare i sine egne arbeider, men også i sine samarbeidsprosjekter. Rebecca Adler-Nissen er en typisk representant for de beste forskere av hennes egen generasjon når det gjelder åten hun forener gründeregenskaper og kommunikative ferdigheter med oppfinnsomhet i forskningen, men hun er heller atypisk når det gjelder i hvor stor grad hun lykkes med dette. 

REBECCA ADLER-NISSEN

(f. 1979)

Adler-Nissens forskningsfokus er på internasjonale relasjoner, diplomati og europeisk integrasjon. 

Hun er i dag professor i statsvitenskap ved København Universitet, hvor hun også skrev sin doktorgrad.

Lenker

Intervju med Rebecca Adler-Nissen

Adler-Nissens profil - Københavns Universitet

Rebecca Adler-Nissens tale under prisutdelingen i Håkonshallen den 10 juni.

Holbergaften 2015

 

Nils Klim-intervjuet