Siddharth Sareen. (Foto: Trygve Tollefsen, Akademiet for yngre forskere.)

Siddharth Sareen

India / Norge
Universitetet i Stavanger

Vinner av Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen 2024 tildeles Siddharth Sareen for hans forskning innen samfunnsvitenskapelige klima- og bærekraftsstudier.

Nils Klim-komitéen anbefaler at Siddharth Sareen mottar Nils Klim-prisen 2024.

Siddharth Sareen er professor i miljø og energi ved Institutt for medie- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger. Han har også en stilling som Professor II ved Senter for klima og energiomstilling ved Universitetet i Bergen.

 I 2016 fullførte Sareen en dobbel PhD-grad i utviklingsstudier (ved Københavns Universitet) og i skogs- og naturforvaltning (ved University of Padua). Etter dette har han arbeidet som gjesteforsker og forsker i USA, Storbritannia, Norge, India og Tyskland og videreutviklet sin forskning på en rekke temaer. De senere år har han som forsker ved universitetene i Bergen og Stavanger utvidet sitt internasjonale nedslags- og kontaktfelt, noe som reflekterer den globale og samarbeidsorienterte dimensjonen i Sareens arbeid.

Sareens fremragende karriere er bygget på en tverrfaglig basis hvor samfunnsvitenskap og humaniora møter teknologi og klimavitenskap, og han har etablert seg som en kreativ forsker og akademisk veileder. Sareen leder programmet for bærekraftsomstilling (Sustainability Transformation) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitet i Stavanger, som har norske så vel som internasjonale partnerinstitusjoner. Sareens publikasjonsliste er svært imponerende, særlig gitt hans vide spekter av fagfelt. Den omfatter spørsmål knyttet til blant annet styring av energiomstilling på forskjellige nivåer og i ulike miljøer. Han behandler også kompliserte temaer som bærekraft og ansvar, energihistorie, klimarettferdighet, urban og ikke-urban geografi, demokrati og sosial inkludering.

Professor Sareens allsidighet og vide perspektiver gjenspeiles også i måten han arbeider i prosjekter på — av og til som en eneforsker, men også ofte som del av team som kan romme alt fra to til 36 deltakere. Det sistnevnte er tilfelle i en artikkel publisert i tidsskriftet Energy Research and Social Science 2022. Den bærer tittelen “Beyond technology: A research agenda for social sciences and humanities research on renewable energy in Europe”. Tittelen reflekterer godt Sareens akademiske arbeid, men med det viktige forbehold at hans forskning også omfatter områder utenfor Europa. Hans arbeid eksemplifiserer det globalt viktige i å etablere et kritisk og interaktivt forhold mellom forskning, teknologi og industri i en livsnødvendig søken etter fornybare og bærekraftige former for energi.

Av alle de nevnte grunner er Siddharth Sareen en høyst verdig mottager av Nils Klim-prisen 2024.

På vegne av Nils Klim-komitéen,
Ástráður Eysteinsson, komitéleder

Siddharth Sareen (f. 1988)

Siddharth Sareen er en klimaorientert samfunnsforsker med bakgrunn i utviklingsstudier, politisk økologi og samfunnsgeografi. Han forsker på styring av energiomstillinger i ulik skala og i forskjellige sammenhenger. Hans arbeider omhandler energi-forsyningskjeden og spenner fra ekstraksjonssoner og energiproduksjon til distribusjon av elektrisitet og sluttbruk av energi. Sareen arbeider i og på tvers av sektorer som solenergi, strømnett, urban transport og skogbruk. Hans forskning er motivert av et ønske om å fremme miljømessig rettferdighet og har empirisk grunnlag fra India og Europa (særlig Portugal og Norge) – og i senere tid også Uganda.

Sareen ble utdannet ved Krishnamurti Foundations skoler og har en mastergrad I utviklingsstudier fra Indian Institute of Technology Madras (2011) og en dobbelt ph.d-grad fra Københavns Universitet og University of Padua (2016). Han har hatt forskningsstillinger ved institusjoner i syv land og veiledet bredt, fra master- til postdoktornivå. I 2020—2024 grunnla og ledet han Sustainability Transformation-programområdet, som omfatter tematiske forskningsprosjekter ved Universitetet i Stavanger (UiS). Sareen er professor i miljø og energi ved UiS og underviser i et mastergradsprogram i energi, miljø og samfunn. Han er professor II ved Senter for klima og energiomstilling ved Universitetet i Bergen.

Sareen er også styremedlem ved Akademiet for yngre forskere og ved forskerskolen Empowered Futures, som er finansiert av Norges forskningsråd. Her har han vært engasjert i forskningspolitikk og utvikling av en ny generasjon av samfunnsvitere, med et mål om at de skal informere om og ta del i en mer inkluderende og rettferdig energifremtid. Sareen har publisert artikler i flere titalls ledende tidsskrifter og redigert flere samlinger. Hans monografi The Sun Also Rises in Portugal: Ambitions of Just Solar Energy Transitions vil bli utgitt i 2024.