Foto: Lars Kruse

Simona Zetterberg-Nielsen

Danmark
Aarhus Universitet

Vinner av Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen 2023 tildeles den danske litteraturforskeren Simona Zetterberg-Nielsen for hennes forskning på romanens historie, narratologi og fiksjonalitet.

Nils Klim-komitéen har besluttet å anbefale at Simona Zetterberg-Nielsen tildeles Nils Klim-prisen 2023.

Simona Zetterberg-Nielsen er lektor i nordisk språk og litteratur ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet, Danmark. Hun gjennomførte sin universitetsutdannelse ved Aarhus Universitet og fullførte sin ph.d.-grad i 2017 med avhandlingen «Fictionality and the Formation of the Novel – with a Focus on the Invention of Eighteenth-Century Danish Fiction». 

Aarhus Universitet har vært Zetterberg-Nielsens akademiske base, og hun har vært gjestestudent og senere gjesteforsker ved akademiske institusjoner i Europa, Australia og USA. Zetterberg-Nielsen har også deltatt aktivt i internasjonale vitenskapelige samarbeidsprosjekter, særlig innenfor narratologi, romanens historie og fiksjonalitet.

Gjennom hele sin akademiske karriere har Zetterberg-Nielsen vært meget produktiv på flere områder, både hva angår undervisning og veiledning, redaktøransvar for tidsskrifter og bøker, organisering av konferanser, foredragsvirksomhet og publisering på både engelsk og dansk. En slik tospråklig aktivitet er i seg selv eksemplarisk.

Zetterberg-Nielsens har mottatt flere anerkjennelser for sine prestasjoner: Hun har blitt tildelt Aarhus Universitets pris for beste doktorgradsavhandling innen humaniora, og hun har mottatt en rekke postdoktorale stipender. Nylig mottok hun et stipend fra Inge Lehmann-programmet for å etablere forskningsgruppen «The Science of Fiction – How Fiction Shaped Science and Science Shaped Fiction».

Mye av Zetterberg-Nielsens akademiske arbeid har dreid seg om konseptet fiksjonalitet og dets ulike implikasjoner og manifestasjoner. I motsetning til begrepet litteraritet, som har vært viktig i avgrensningen av litteraturens særegenhet og ekspressivitet, har fiksjonalitet i nyere vitenskapelig arbeid referert til hvordan litteraturen relaterer seg til levd virkelighet og til individuelle og sosiale erfaringer. Dette innebærer at fiksjonalitet eksisterer i et dialektisk forhold til faktualitet.

Zetterberg-Nielsen har på en fruktbar måte utforsket hvordan dette konseptet har vært anvendt av hennes forgjengere, og hun har på et mesterlig vis benyttet det i sine egne studier av individuelle tekster, såvel som av større korpuser. Dette gjelder ikke minst hennes omfattende studier av 1700-tallets hele romankultur i Danmark. Zetterberg-Nielsen har også hatt en teoretisk tilnærming til begrepet og analysert dets retoriske og kommunikative aspekter, så vel som dets pragmatiske og kontekstavhengige relevans. Hun påpeker hvordan fiksjonalitet ikke er begrenset til litterær diskurs, men derimot spiller en viktig rolle i hverdagskommunikasjon. Hun har nå rettet fokus mot hvordan begrepet også angår vitenskapene.

Den bredere relevansen av hennes imponerende vitenskapelige arbeid fremheves også av en av vår tids sentrale utfordringer: hvordan menneskehetens tekniske kommunikasjonsmåter bare vokser i omfang og uberegnelighet.

Av alle de nevnte grunner er Simona Zetterberg-Nilsen en høyst verdig mottager av Nils Klim-prisen 2023.

På vegne av Nils Klim-komitéen,
Ástráður Eysteinsson, komitéleder

 

 

 

Simona Zetterberg-Nielsen
(f. 1988)

Simona Zetterberg-Nielsen er lektor i nordisk språk og litteratur ved Aarhus Universitet. Hun har mottatt en rekke bevillinger og priser; herunder EliteForsks reisestipendium, Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris for den beste humanistiske ph.d.-avhandling i 2017, en bevilgning innenfor Danmarks Frie Forskningsfonds Inge Lehmann-program i 2021 og Velux’ kjernegruppebevilgning i 2022. Zetterberg-Nielsen leder en forskningsgruppe om fiksjon og vitenskap på 1700-tallet, som har base på Aarhus Universitet.  

Zetterberg-Nielsen er redaktør i tidsskriftene 1700-tal og Passage og har vært med å utgi en lang rekke tidsskriftsnumre i disse. Hun har publisert artikler om 1700-tallets roman og fiksjonalitet i et historisk perspektiv i tidsskrifter som Narrative, Style, Poetics Today, The Living Handbook of Narratology og The Oxford Encyclopedia of Literary Theory. Hun har også skrevet eller vært redaktør på bøkene Fiktion, Fiktionalitet – i sprog, litteratur og kultur, Fictionality and Literature: Core Concepts Revisited, Middelalderisme i dansk romantisk litteratur og Litteratur og idéhistorie

 

LENKER

Personside ved Aarhus Universitet
Nils Klim-komitéens begrunnelse