Nils Klim-samtalen med Frederik Poulsen

I årets Nils Klim-samtale forteller Frederik Poulsen om sin bakgrunn og forskning innen gammeltestamentlig teologi i samtale med fagfelle Anne Katrine de Hemmer Gudme.

Den danske teologen Frederik Poulsen vant Nils Klim-prisen i 2020 for sin fremragende forskning på Det gamle testamentet, blant annet kjennetegnet ved innovativ bruk av historisk-kritiske og litterære metoder.

Frederik Poulsen (f. 1984) er adjunkt ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet.

I dette intervjuet forteller han om sin bakgrunn og forskning i samtale med fagfelle Anne Katrine de Hemmer Gudme, som er professor ved Det teologiske faktultet ved Universitetet i Oslo.

 

 

Dato

til 19:00, CET.
Sted
Virtuelt arrangement.
Praktisk informasjon
Årets Nils Klim-samtale er tatt opp i Bergen og i København.
Programmet vil ligge tilgjengelig på Holbergprisens Youtube-kanal etter 17. desember.