Nils Klim-seminaret: "Why Trust a Scientist?"

Nils Klim-prisvinner Finnur Dellsén møter fagfeller for å drøfte eksperters rolle i det offentlige ordskiftet og hvordan allmennhetens tillit til ekspertene er i endring.

Mer informasjon om arrangementet og deltakerne finner du på våre engelske nettsider.

Innledere:

Finnur Dellsén, Nils Klim-prisvinner 2019, er dosent i filosofi ved Islands universitet og førsteamanuensis II ved Høgskolen i Innlandet. Dellséns spesialfelt er vitenskapsfilosofi og epistemologi. 

Liam Kofi Bright er førsteamanuensis ved Department of Philosophy, Logic and Scientific Method, London School of Economics.

Hanne Andersen er professor i vitenskapsfilosofi og instituttleder ved Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet.

K. Brad Wray er lektor ved Centre for Scientific Studies, Aarhus Universitet, med særlig forskningsfokus på vitenskapsfilosofi og epistemologi.

Ole Thomassen Hjortland er moderator under arrangementet. Hjortland er førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen. Han er også eksternt medlem av Munich Center for Mathematical Philosophy.

Se livestream/video her:

 

Dato

til 13:00, CEST.
Sted
Auditorium A, Ulrike Pihls hus. Professor Keysers gate 1, Bergen.
Praktisk informasjon
Gratis adgang for alle interesserte.