Applaus i koronaens tid

22.04.2020

Årets deltakere har vist seg svært omstillingsdyktige. Både elever, lærere og forskerkontaker har snudd seg rundt og ferdigstilt det storslåtte elevforskningsprosjektet til tross for at verden ble snudd på hodet.

Da hverdagen ble flyttet til internett 

Trude Anshushaug og Olaug Lundaløkk, lærere ved Oppdal videregående skole, har sammen med kolleger over hele landet, opplevd at skolehverdagen ble flyttet til internett. Skolen omstilte seg raskt, og allerede etter noen få dager hadde de fått på plass gode løsninger for å møtes til forelesninger, spørretimer og seminarer digitalt. Trude og Olaug klarte å lede klassen sin trygt i havn, og det står det respekt av. Begge sier både de og elevene savner det sosiale ved det å møtes på skolen, men at de får mye ut av den nye hverdagen også. De hadde satt tidlige frister for sine elever, slik at det skulle være god tid til finpussing av oppgavene før innleveringsfristen. Dette ga dem noe ekstra spillerom da den nye hverdagen kom som et sjokk. 

Veiledning på Google Hangout 

Noen forskerkontakter hadde allerede rukket å møte elevene for veiledning tre ganger før unntakstilstanden satte inn. Anne Sigrid Refsum, litteraturviter ved NTNU og forskerkontakt for elever ved Oppdal videregående skole, var en av dem som hadde flere veiledningstimer til gode. De gjennomførte hun på Google Hangout. Hun mener møtene ble like gode som om de planlagte fysiske møtene ville blitt. Om arbeidet som forskerkontakt forteller Anne Sigrid at hun ble veldig motivert av å møte elever med så spennende idéer og arbeidsmetoder. Hun ble bevisst på hva hun har å bidra med i skriveprosesser, og ble utfordret på å konkretisere hva forskning egentlig er og hvorfor hun jobber som hun gjør. Hun håper også at hun frelste noen av elevene til litteraturvitenskapen. 

Elevene blir studenter 

Situasjonen vi er i nå gjør at elevene må være enda mer selvstendige enn vanlig, mener lærer Trude Anshushaug. De blir satt på prøve når de må strukturere sin egen hverdag, slik som studenter gjør. Dette sammen med arbeidet med Holbergprisen i skolen gir elevene, som jo går studiespesialiserende, en gyllen sjanse til å forberede seg til studentlivet. Både Trude og Olaug er utrolig stolte av alle elevene sine, som tok overgangen til den digitale hverdagen med knusende ro. Også elevene er stolte av oppgavene de har levert – med god grunn! 

Sekretariatet jubler 

At såpass mange oppgaver er kommet inn til tross for en rar situasjon er helt fantastisk. Vi fryktet at flere skulle kaste inn håndkleet, men heldigvis har alle deltakerne stått på og leverer spennende oppgaver også i år. Nå er det bare å se frem til kunngjøringen. 

Digital kunngjøring av vinnere 12. mai 

Årets vinnere av Holbergprisen i skolen lanseres digitalt tirsdag 12. mai 10.00. Forhåpentligvis sitter spente elever og lærere benket foran skjermene i det ganske land. Første, andre og tredjepris blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr, og lærerprisen med 20 000 kr. Vinnere eller ikke – alle kan gi seg selv en god klapp på skulderen for formidabel innsats i årets Holbergprisen i skolen-prosjekt.