Bli kjent med årets forskerkontakter

15.03.2024

Holberprisen i skolen rekrutterer hvert år dyktige forskere fra hele Norge for å bistå elevene som deltar i vår forskningskonkurranse. Forskerkontaktene bidrar med veiledning og støtte til elevenes forskningsprosjekter.

Til sammen representerer forskerkontaktene en faglig, institusjonell og erfaringsmessig bredde. Forskerkontakten skal være en ressursperson med faglig ekspertise tilpasset fagene og tematikkene de ulike skolene arbeider med. De spiller også en viktig rolle som brobyggere mellom den videregående skolen og universitets- og høgskolesektoren.

Forskerkontaktene besøker skolene tre ganger og kan veilede om blant annet utarbeiding av problemstilling, vurderinger rundt metode og etisk refleksjon. 

Holbergprisen i skolen er stolte over å kunne si at vi samarbeider med et så imponerende team av dyktige forskere. Vi presenterer her våre 23 forskerkontakter:

 

 

 

Alyssa Marie Kvalvaag

Veileder: Aust-Lofoten videregående skole 
Jobber som: Stipendiat, Fakultet for samfunnsvitenskap,
Nord universitet 
Faglige interesser: Migrasjon og mobilitet, integrering
og menneskerettigheter

Image
Alyssa Marie Kvalvaag_Nord Universitet
Foto: Nord universitet

Ola Innset

Veileder: Malakoff videregående skole 
Jobber som: Postdoktor, Handelshøyskolen BI 
Faglige interesser: Moderne historie,
forholdet mellom demokrati og økonomi 

Image
Ola Morris Innset_BI
Foto: Eigil Rasmussen-Korsager 

Dag Einar Thorsen

Veileder: Røyken videregående skole 
Jobber som: Førsteamanuensis, Institutt for industriell økonomi,
strategi og statsvitenskap, USN Handelshøyskolen 
Faglige interesser: Demokrati/demokratisering, ekstremisme
og filosofihistorie

Image
Dag Einar Thorsen_Stian K Sande
Foto: Stian K. Sande

Gitte Cecilie Motzfeldt

Veileder: Færder videregående skole 
Jobber som: Førstelektor, Institutt for real-, praktisk-estetiske, samfunns- og religionsfag,
Høgskolen i Østfold  
Faglige interesser: Bærekraftig utvikling og bærekraftsdidaktikk,
medborgerskap og kritisk tenkning

Image
Gitte Cecilie Motzfeldt_Ann-Kristin Johansen
Foto: Ann-Kristin Johansen

Tom Bratrud

Veileder: Malakoff videregående skole 
Jobber som: Postdoktor, Sosialantropologisk institutt,
Universitetet i Oslo  
Faglige interesser: Sosialt liv, verdi(er), natur/miljø og politikk,
med særlig fokus på Norden og OseaniaUm

Image
Tom Bratrud_Universitetet i Oslo
Foto: Universitetet i Oslo

Simon Roland Birkvad

Veileder: Elvebakken videregående skole 
Jobber som: Stipendiat, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi,
Universitetet i Oslo   
Faglige interesser: Migrasjon, statsborgerskap, nasjonalisme,
rasisme og diskriminering 

Image
Simon Roland Birkvad_Universitetet i Oslo
Foto: Universitetet i Oslo

Åshild Mogestad Aspøy

Veileder: Vestby videregående skole 
Jobber som: Stipendiat, Institutt for lingvistiske og nordiske studier,
Universitetet i Oslo 
Faglige interesser: Litteratur og affekt, tverrestetikk og sanglyrikk

Image
Åshild Mogstad Aspøy_Universitetet i Oslo
Foto: Universitetet i Oslo

Anne Tjønndal

Veileder: Bodin videregående skole 
Jobber som: Professor i idrettssosiologi, Fakultet for samfunnsvitenskap,
Nord universitet 
Faglige interesser: Sosiologi, idrett, teknologi og innovasjon 

Image
Anne Tjønndal_Privat
Foto: Privat

Allan Clarence Jones

Veileder: Hetland videregående skole 
Jobber som: Førsteamanuensis, Institutt for kultur- og språkvitenskap,  
Universitetet i Stavanger 
Faglige interesser: Faglige interesser: Litteratur, skrivekunst («creative writing»),
spilldesign, undervisning og «digital humanities» 

Image
Allen Clarence Jones_Universitetet i Stavange
Foto: Universitetet i Stavanger

Binta-Victoria Jammeh

Veileder: Ullern videregående skole 
Jobber som: Stipendiat, MF vitenskapelige høyskole 
Faglige interesser: Samfunnsfagdidaktikk, demokrati,
medborgerskap og mangfold

Image
Binta-Victoria Jammeh_MF Vitenskapelig høyskole
Foto: MF Vitenskapelige Høskole

Sissel Undheim

Veileder: Bergen Katedralskole/Kyrre
Jobber som: Professor, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen 
Faglige interesser: Religionsvitenskap med fokus på blant annet skole, populærkultur, kjønn,
seksualitet, nyreligiøsitet og antikkens religioner

Image
Sissel Undheim_Privat
Foto: Privat

Gunhild Tøndel

Veileder:  Thora Storm videregående skole
Jobber som: Førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU 
Faglige interesser: Generell sosiologi, kvalitativ metode, forskningstemaene velferd, helse
og den sosiale organiseringen av hverdagslivet

Image
Gunhild Tøndel_NTNU
Foto: NTNU

Christine Lillethun Norheim

Veileder:  Elvebakken videregående skole
Jobber som: Stipendiat, MF Vitenskapelig Høyskole
Faglige interesser: Rasisme, opplæringslovens §9A, makt og kvalitative metoder

Image
Christine Norheim_MF Vitenskapelig høyskole
Foto: MF Vitenskapelig høyskole

Roger Ivan Hestholm

Veileder: Valdres videregåande skule
Jobber som: Førsteamanuensis, Handelshøgskulen, HVL
Faglige interesser: Kultur, kunnskap, sosial klasse, religioner og ungdom

Image
Roger Hestholm_Privat
Foto:Privat

Edvard Nergård Larsen

Veileder: Nesbru videregående skole
Jobber som: Forsker II, Institutt for samfunnsforskning, Universitetet i Oslo 
Faglige interesser: Sosial ulikhet, diskriminering, arbeidsliv, migrasjon, kjønn
og kvantitative metoder

Image
Edvard Larsen_Universitetet i Oslo
Foto: Universitetet i Oslo

Lisa M. B. Sølvberg

Veileder: Olsvikåsen videregående skole
Jobber som: Stipendiat, sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen
Faglige interesser: Klasse og sosial ulikhet, ansettelsesprosesser og kulturelle distinksjoner

Image
Lisa Marie Breistein Sølvberg_Eivind Senneset
Foto: Eivind Senneset

Dina Brode-Roger

Veileder: Longyearbyen videregående skole
Jobber som: Research Fellow, Department of Cultural Studies, KU Leuven, Belgia, medlem av Svalbard Social Science Initiative
​​​​​​​Faglige interesser: Arktis, Krise og risikohåndtering, visuell metode og kritiske studier. 

Image
Dina Brode-Roger_Graeme Chesters
Foto: Graeme Chesters

Henriette Hanky

Veileder: Akademiet videregående skole Sandnes
Jobber som: Universitetslektor, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Universitetet i Stavanger ​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​Faglige interesser: Samtidsreligion og religiøse endringer, populær religion, terapeutisk kultur og nyreligiøsitet,
religionssosiologi og religionsestetikk

Image
Henriette Hanky_Universitetet i Bergen
Foto: Universitetet i Bergen

Ragnhild Kolsrud

Veileder: Ål videregående skole 
Jobber som: Museumspedagog, Buskerudmuseet avd. Hallingdal Museum ​​​​​​​
​​​​​​​Faglige interesser: Immateriell kulturarv, tradisjonshåndverk og lokalhistorie

Image
Ragnhild Kolsrud_Hallingdal museum
Foto: Hallingdal Museum

Margrethe Løøv

Veileder: Ullern videregående skole 
Jobber som: Førsteamanuensis i religionsvitenskap, NLA Høgskolen  ​​​​​​​
​​​​​​​Faglige interesser: nyreligiøsitet, yoga, meditasjon og samisk religion 

Image
Margrethe Løøv_Anette Korol
Foto: Annette Koroll

Lise Camilla Ruud

Veileder: Drammen videregående skole 
Jobber som: Førsteamanuensis, Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, Universitetet i Sørøst-Norge ​​​​​​​
​​​​​​​Faglige interesser: Samfunnsfag, vitenskapshistorie, museer og kulturarv

Image
Lise Camilla Ruud_privat
Foto: Privat

Hannah Løke Kjos

Veileder: Sandvika videregående skole 
Jobber som: Doktorgradstipendiat, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi,
Universitetet i Oslo  
​​​​​​​Faglige interesser:Vitenskaps- og kunnskapssosiologi, akademisk frihet og feministisk teori

Image
Hannah Løke Kjos_Siri Øverland Eriksen
Foto: Siri Øverland Eriksen

Hannah Winther

Veileder: KVT Kristen videregående skole  Trøndelag
Jobber som: Postdoktor, Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU  
​​​​​​​Faglige interesser: Bioetikk, dyreetikk, empirisk etikk og wittgensteiniansk etikk

Image
Hannah Winther_NTNU
Foto: NTNU